.: SESUNGGUHNYA KAMI MENGUTUS KAMU DENGAN MEMBAWA KEBENARAN SEBAGAI PEMBAWA BERITA GEMBIRA DAN SEBAGAI PEMBERI PERINGATAN. DAN TIDAK ADA SUATU UMAT PUN MELAINKAN TELAH ADA PADANYA SEORANG PEMBERI PERINGATAN [ FAATIR AYAT 24 ] :.

Tuesday, March 25, 2008

SENARAI SMS ONLINE FREE

http://zyb.com/
http://www.mobyko.com/
http://stepsms.com/
http://www.smstxtbox.com/web/
http://www.junglesms.com/
http://50sms.com/
http://www.ecosms.ch/
http://www.free--sms.com/index.go
http://www.pimpmysms.com/
http://www.islamweb.net/
http://www.phones.com/
http://www.devinosms.com/
http://gsms.se/
http://www.themobiweb.com/en/sms.html
http://my.phonegnome.com/
http://sms4u.biz/signup.php
http://simsor.com/register
http://www.mobik.com/mobik/client/
http://www.smsdiscount.com/en/index.html
http://4usms.net/
http://www.sendsmsnow.com/
http://www.unisms.uni.cc/
http://www.atrochatro.com/
http://www.gsmvault.com/
http://smscity.com/
http://www.sms2india.org/
http://www.freesms.web.tr.tc/
http://www.d1g.com/
http://thesmszone.com/
http://zyb.com/
http://www.vazu.com/
http://www.sms.ac/
http://www.agentsms.com/
http://www.mobizone.com/
http://www.yellowpages.com.eg/
http://www.boswtol.com/
www.masrawy.com/sms
http://www.resalh.com/
http://free-sms-message.com/index.htm
http://adleel.com/sms.htm
http://mobile.fares.net/sms/uae
http://www.itsalat.com/
http://www.quios.com/
http://www.clickatell.com/
www.ulluminati.ch/Nexus/sms.html
http://www.freesms.net/
http://www.free-sms.com/
http://www.lycos.co.uk/
http://www.sms.at/
http://www.sms.com/
http://www.smsyes.com/
www.smsuae.com/sms-uae
http://www.edihasms.com/
http://www.shortmessage.com/
www.worldxs.net/sms.html
www.hot.it/sms
http://www.smspress.com/
http://www.freesms.com/
http://www.textmefree.com/
http://www.rosms.home.ro/
http://www.nice-prizes.de/
http://www.uni.de/
http://www.quicksms.de/
http://www.cbfsms.com/
http://www.sms.de/
www.send.sms.to/free.asp
http://www.genie.co.uk/
www.world-free.com/free-sms
www.aircall.ch/sms/sendmsg_main_free.asp
www.telefonmarkt.de/sms/sms_info.php
http://www.free-sms-service.de/
http://www.freesms.2way.de/
www.bestspider.com/sms
http://www.metacrawler.de/
www.jokes.gr/en/sms
www.call-magazine.de/free_sms
http://www.vizzavi.it/
www.uboot.com/uk
www.ournet.md/sms
http://www.cellular.co.za/download_...ms_software.htm
http://www.freesms.co.za/
http://www.hotsms.com/
http://www.jfax.de/
http://www.smsfree.co.uk/
www.mobileedge.co.uk/freesms/freesms.htm
http://www.sms-sprueche.tv/
http://www.sms.mums.it/
http://www.smspup.com/
www.jump.to/freesms
http://www.awalsms.com/
http://www.uaesms.com/
www.jinny.com.lb/sms
www.cellular.co.za/send_sms2.htm
http://www.mobizone.com/
http://www.smspop.com/
http://www.nemra1.com/
http://www.boswtol.com/
http://free-sms-message.com/index.htm
http://adleel.com/sms.htm
http://www.itsalat.com/
http://www.quios.com/
http://www.clickatell.com/
www.ulluminati.ch/Nexus/sms.html
http://www.freesms.net/
http://www.free-sms.com/
http://www.lycos.co.uk/
http://www.sms.at/
http://www.smsyes.com/
www.smsuae.com/sms-uae
http://www.edihasms.com/
www.worldxs.net/sms.html
www.hot.it/sms
http://www.smspress.com/
http://www.freesms.com/
http://www.textmefree.com/
http://www.rosms.home.ro/
http://www.nice-prizes.de/
http://www.uni.de/
http://www.quicksms.de/
http://www.cbfsms.com/
http://www.sms.de/
www.send.sms.to/free.asp
http://www.genie.co.uk/
www.world-free.com/free-sms
www.aircall.ch/sms/sendmsg_main_free.asp
www.telefonmarkt.de/sms/sms_info.php
www.bestspider.com/sms
www.jokes.gr/en/sms
www.call-magazine.de/free_sms
http://www.vizzavi.it/
www.uboot.com/uk
www.ournet.md/sms
http://www.cellular.co.za/download_f...s_software.htm
http://www.freesms.co.za/
http://www.hotsms.com/
http://www.jfax.de/
http://www.smsfree.co.uk/
www.mobileedge.co.uk/freesms/freesms.htm
http://www.sms-sprueche.tv/
http://www.sms.mums.it/
http://www.smspup.com/
www.jump.to/freesms
http://www.awalsms.com/
www.jinny.com.lb/sms
www.cellular.co.za/send_sms2.htm

Monday, March 24, 2008

AMALAN GOLONGAN PARA SOLIHIN

SENARAI beberapa selawat dari kitab susunan asy-Syaikh Yusuf bin Ismail an-Nabhani

Prakata
Selawat Ibrahimiyyah
Selawat al-Imam an-Nawawi
Selawat Ibn Hajar al-Haitami
Selawat yang diajarkan oleh Jibrail
Selawat yang diriwayatkan oleh Ruwaifi' ibn Thabit al-Ansari
Selawat yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Fakihani
Selawat yang kelebihannya telah diberitahu oleh Jibrail
Selawat untuk mendapatkan syafa'ah
Selawat sebagai ganti sedekah atau zakat
Selawat yang diriwayatkan daripada Nabi Ilyas dan Nabi Khidir
Selawat agar diampuni dosa
Selawat yang diriwayatkan oleh al-Imam as-Suja'i
Selawat untuk dibaca pada hari Jumaat
Selawat untuk mencapai 30 hajat di dunia dan 70 hajat di akhirat
Selawat yang diriwayatkan oleh Sa'id ibn 'Atarid
Selawat yang dibacakan oleh Ahlul-Bait
Selawat al-Imam Sayyidina 'Ali karramallahu wajhah
Selawat yang telah diriwayatkan oleh Ibn Mas'ud
Selawat yang diriwayatkan oleh Ibn Umar
Selawat yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Ghazali
Selawat yang dibaca pada hari Jumaat sebanyak tujuh kali
Selawat untuk dapat meneguk dengan gelas dari telaga an-Nabi
Selawat berdasarkan tasbih Juwairiyyah isteri kepada an-Nabi
Selawat yang pernah diceritakan oleh Abul-'Abbas Ahmad al-Hajiri
Selawat asy-Syaikh Abu 'Abdillah ibn An-Nu'man
Selawat Penyelamat (Munjiyyah)
Selawat Nurul-Qiyamah
Selawat al-Imam asy-Syafi'i (1)
Selawat al-Imam asy-Syafi'i (2)
Selawat asy-Syaikh Abul-Hasan al-Karkhi
Selawat Sultan al-Awliya 'Abdul Qadir al-Jilani (1)
Selawat al-Imam Abu Hamid al-Ghazali
Selawat asy-Syaikh Ahmad ar-Rifa'i
Selawat asy-Syaikh Ahmad al-Badawi (1)
Selawat asy-Syaikh Ahmad al-Badawi (2)
Selawat asy-Syaikh Ibrahim ad-Dasuqi (juga disebut sebagai ad-Disuqi)
Selawat asy-Syaikh Muhammad al-Hanafi
Selawat asy-Syaikh Ibrahim al-Matbuli
Selawat asy-Syaikh Abul-Hasan asy-Syadhili
Selawat al-Fatih
Selawat Ulul-'Azmi
Selawat as-Sa'adah
Selawat ar-Ra'uf ar-Rahim
Selawat al-Kamaliyyah
Selawat al-In'am
Selawat al-'Ali al-Qadr
Selawat asy-Syaikh Ahmad al-Khujandi
Selawat Mufti Damaskus asy-Syaikh al-'Allamah Hamid Afandi
Selawat asy-Syaikh Muhammad al-Badiri
Selawat yang telah diajarkan oleh asy-Syaikh Mustafa al-Hindi
Selawat at-Tafrijiyyah (dikenali juga sebagai Selawat an-Nariyyah)
Selawat al-'Azimiyyah oleh asy-Syaikh Ahmad ibn Idris al-FasiDIPETIK DARIPADA
http://www.geocities.com/jilani_badawi/


AMALAN PUASA DAN MANUSIA SEJAGAT

Firman Allah “Wahai orang-orang yang percaya, dituliskan bagi kamu berpuasa sebagaimana dituliskan bagi orang-orang yang sebelum kamu, supaya kamu bertakwa (takut kepada Tuhan)” (2:183).

Manusia sejak dari zaman dahulu kala lagi telah mengenali amalan puasa. Mereka berpuasa bukan sahaja didorong oleh agama tetapi juga kerana beberapa tujuan tertentu.

Orang Greek dikatakan mengetahui mengenai puasa daripada orang Mesir purba. Mereka berpuasa sejurus sebelum mereka pergi berperang. Orang Rome yang mengikuti jejak langkah orang Greek juga berpuasa, terutamanya apabila diserang oleh musuh, untuk memperoleh kemenangan. Mereka percaya amalan puasa menguatkan mereka dan mengajar mereka kesabaran dan ketahanan, iaitu dua nilai yang diperlukan untuk kejayaan dalam perjuangan melawan nafsu batin mahupun musuh yang lahir.

Amalan puasa bagi mereka yang menempuh masa dugaan dan kesengsaraan juga dilakukan oleh orang Cina purba, sementara amalan itu, dalam kebanyakan agama yang terawal, hanya bertujuan supaya tuhan-tuhan berbudi baik atau untuk menambahkan bekalan makanan mereka.

Lain pula dengan kepercayaan Hellensitik purba. Tuhan-tuhan mereka dipercayai menyampaikan wahyu dalam mimpi dan visi hanya selepas berpuasa dengan penuh ikhlas.

Seperti itulah orang dayak di Amerika Utara yang mengamalkan puasa sebelum atau sedang dalam ikhtiar mendapatkan visi. Golongan syaman (orang alim yang dikatakan mempunyai kuasa untuk menyembuhkan penyakit dan berhubung secara psikik), di kalangan orang Evenk atau dulu dipanggil Tungus dari Siberia, lazimnya menerima visi yang awal bukan dengan sesuatu ikhtiar tetapi setelah jatuh sakit yang tidak dapat diterangkan; namun, selepas visi awal itu mereka berpuasa dan melatih diri untuk melihat visi yang selanjutnya dan untuk mengawal roh.

Puasa juga dilakukan kerana sesuatu sambutan yang dianggap suci. Golongan paderi di kalangan kaum dayak Pueblo di barat-daya Amerika berpuasa semasa mereka menyendiri sebelum upacara utama yang berkaitan dengan pertukaran musim.

Di negeri Cina, mereka lazimnya berpuasa pada suatu jangka masa yang ditentukan sebelum melakukan sesuatu pengorbanan pada malam solstis musim sejuk iaitu ketika kuasa Yang (kuasa positif) dipercayai memulakan kitaran barunya. Amalan in telah diberhentikan pada tahun 1949.

Puasa dalam sesetengah agama dilakukan semasa berkabung setelah berlaku kematian ahli keluarga umpamanya. Dalam yang lain, manusia percaya puasa dapat menghilangkan perasaan kebendaan dalam jiwa mereka serta melahirkan keadaan rohaniah yang tenang dan gembira.

Dalam anutan Jain, berpuasa menurut cara-cara tertentu serta melakukan meditasi tertentu akan membawa kepada keadaan bersawai, atau menurun, yang membolehkan individu memisahkan diri daripada dunia dan sampai ke tahap transendent. Judaisme juga sependapat iaitu amalan puasa boleh menyebabkan keadaan bersawai yang melaluinya wahyu akan diterima.

Adat Mesir dan Babylon purba menganggap amalan puasa sebagai satu cara untuk menebus dosa berserta tindakan lain yang menunjukkan kesedihan atas salah laku. Ini kemudiannya diikuti oleh bangsa-bangsa lain yang menyifatkan puasa sebagai satu cara untuk menebus kesilapan dan dosa, lantas menghindarkan mereka daripada kemurkaan tuhan-tuhan.

Beberapa puak di Peru sebelum zaman Columbus juga menganggap puasa sebagai satu daripada syarat untuk menebus dosa setelah individu membuat pengakuan di hadapan paderi. Dalam banyak kebudayaan amalan itu difikirkan sebagai suatu cara untuk meredakan kemarahan dewa atau sebagai suatu usaha yang boleh menolong untuk menghidupkan semula dewa yang sudah mati, seperti dewa tanaman.

Di dalam al-Quran puasa turut disebut sebagai satu daripada cara untuk menebus kesalahan.
Pertama, kesalahan yang berkaitan dengan ibadah haji. Terdapat 2 ayat mengenainya:

1. “Sempurnakanlah Haji dan umrah kerana Allah; tetapi jika kamu dihalangi, maka pemberian yang mudah didapati, dan jangan mencukur kepala kamu sehingga pemberian itu sampai di tempat korban. Jika sesiapa antara kamu sakit, atau ada gangguan di kepalanya, ditebus dengan berpuasa, atau bersedekah, atau berkorban. Apabila kamu berasa aman, sesiapa yang menikmati umrah sehingga Haji, maka hendaklah pemberiannya daripada yang mudah didapati, atau jika dia tidak mendapati sesuatu, maka berpuasalah tiga hari dalam Haji, dan tujuh apabila kamu kembali. Itulah sepuluh, genap; demikian itu adalah bagi orang yang keluarganya tidak hadir di Masjidil Haram. Dan takutilah Allah, dan ketahuilah bahawa Allah keras dalam pembalasan sewajarnya” (2:196).

2. “Wahai orang-orang yang percaya, janganlah membunuh binatang buruan sedang kamu dalam haram (ihram); sesiapa antara kamu yang membunuhnya dengan sengaja, akan ada balasannya dengan yang serupa apa yang dia telah bunuh, daripada binatang ternak, yang dihakimkan dua orang yang adil antara kamu, sebagai pemberian yang dibawa ke Kaabah; atau penebusan - memberi makan orang-orang miskin, atau yang sama dengan itu dalam puasa, supaya dia merasai keburukan daripada pekerjaannya.” (5:95).
Kedua, dalam kes pembunuhan. Firman-Nya:

“Tiadalah bagi seorang mukmin untuk membunuh seorang mukmin melainkan dengan tersilap, dan sesiapa membunuh seorang mukmin dengan tersilap, maka hendaklah dia memerdekakan seorang hamba yang mukmin, dan ganti rugi hendaklah dibayar kepada keluarganya, kecuali mereka menyedekahkannya. Jika dia daripada kaum yang bermusuhan dengan kamu, dan dia seorang mukmin, maka pembunuh hendaklah memerdekakan seorang hamba yang mukmin, dan jika dia daripada kaum yang berhubungan dengan kamu dengan perjanjian, maka ganti rugi hendaklah dibayar kepada keluarganya, dan pembunuh akan memerdekakan seorang hamba yang mukmin; jika dia tidak mendapatkannya, hendaklah dia berpuasa dua bulan berturut-turut - taubat Allah; Allah adalah Mengetahui, Bijaksana” (4:92).

Ketiga, untuk menebus sumpah yang tidak disempurnakan. Firman-Nya:

“Allah tidak mempertanggungjawabkan kamu kerana sumpah kamu yang tidak sengaja, tetapi Dia mempertanggungjawabkan kerana ikatan yang kamu buat dengan sumpah-sumpah itu. Penebusannya ialah memberi makan sepuluh orang miskin dengan makanan yang biasa kamu memberikan keluarga kamu, atau memberi pakaian mereka, atau memerdekakan seorang hamba. Jika sesiapa tidak mendapatkannya, hendaklah dia berpuasa tiga hari. Itulah penebusan bagi sumpah-sumpah kamu apabila kamu bersumpah; jagalah sumpah-sumpah kamu. Begitulah Allah memperjelaskan kepada kamu ayat-ayat-Nya supaya kamu berterima kasih” (5:89).
Keempat dan terakhir, kerana menzihar isteri atau mengatakan kepada isteri "Kamu, kepadaku, adalah seperti punggung ibuku!" Firman-Nya:

“Dan orang-orang yang menzihar isteri-isteri mereka, kemudian mereka menarik kembali apa yang mereka telah mengatakan, mereka akan memerdekakan seorang hamba sebelum keduanya menyentuh satu sama lain .…. Tetapi sesiapa yang tidak mendapatkannya, maka hendaklah dia berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya menyentuh satu sama lain. Dan jika sesiapa yang tidak boleh, maka hendaklah dia memberi makan enam puluh orang miskin - itu, supaya kamu mempercayai Allah dan rasul-Nya. Itulah hudud (had-had) Allah; dan bagi orang-orang yang tidak percaya, azab yang pedih” (58:3-4).

Antara agama-agama Barat seperti Judaisme, Kristian dan Islam, hanya Zoroastrianisme mengharamkan puasa kerana percaya bahawa amalan yang zahid itu tidak akan membantu untuk mengukuhkan orang yang taat dalam perjuangan mereka melawan syaitan.

Walaupun puasa secara formal tidak dititikberatkan dalam Perjanjian Baru (New Testament) daripada kitab Bible (bukan Injil), ia akhirnya menjadi amalan zahid penghuni padang pasir dan biarawan lelaki dan perempuan yang melihatnya sebagai suatu langkah yang perlu untuk membebaskan jiwa daripada keinginan dan ikatan duniawi.

Namun, secara beransur-ansur lahirlah amalan puasa yang bermusim dalam tradisi agama Kristian, seperti tempoh Lent, iaitu 40 hari sebelum Easter untuk insaf, dan hari-hari Rogation semasa musim bunga untuk merayu mendapatkan hasil tanaman yang baik, dan hari-hari Ember, iaitu masa untuk sembahyang dan puasa dalam setiap musim setahun. Terdapat juga puasa mingguan pada hari Rabu dan Jumaat, dan puasa sebelum meraikan upacara penting dalam kehidupan seseorang seperti baptism, upacara pentahbisan (untuk menjadi paderi), kemasukan dalam golongan kesatria (knighthood), dan sambutan Eucharist.

Kerana perkembangan yang pesat dalam pergerakan zahid pada abad pertama dan kedua, amalan puasa menjadi suatu cara penting untuk menanggalkan badan daripada ikatan amalan kebendaan dan keseronokan, lalu membolehkan individu mencapai darjat tinggi yang baik dan mendekatkan dengan roh suci. Pun begitu, para biarawan diberi amaran supaya menjauhkan berpuasa dengan melampau yang boleh memudaratkan badan dan roh.

Selain mengamalkan puasa 40 hari dalam tempoh Lent, mazhab Roman Katholik dan Ortodoks Timur berpuasa semasa Advent, iaitu suatu jangka masa untuk bertaubat sebelum Krismas. Di kalangan Roman Katholik amalan itu telah diubah sejak Kaunsel Vatican yang kedua (1962-65) untuk mengizinkan individu membuat pilihan yang lebih luas, dengan berpuasa wajib hanya pada hari Ash Wednesday dan Good Friday semasa Lent. Gereja Ortodoks Greek pula telah menghapuskan puasa yang tegar sementara gereja-gereja Protestant umumnya memberi pilihan kepada ahli masing-masing untuk membuat keputusan sendiri mengenai amalan puasa.

Kitab Hindu ada menyebut mengenai seorang wali zaman purba bernama Dadhichi yang berpuasa dan melakukan meditasi selama beberapa tahun. Dia melakukannya sambil duduk dengan tidak mengubah kedudukannya. Apabila dia dijumpai hanya tulangnya sahaja yang tinggal dan dia disaluti lumpur berbentuk seperti sebuah busut. Brahma, pencipta alam semesta, dan golongan Asura telah mengambil tulang-tulangnya lalu dibuat senjata daripadanya untuk melawan musuh mereka iaitu golongan Sura. Asura menang dalam peperangan ini.

Begitu tinggi sekali darjat diberi kepada Dadhichi yang berpuasa. Di India orang-orang Hindu yang dianggap suci (sadhu) dikagumi kerana mereka selalu berpuasa secara peribadi atas pelbagai sebab. Orang zahid Hindu dan Jain berpuasa ketika dalam haji dan semasa bersedia untuk perayaan-perayaan agama tertentu.

Sami Buddha dari mazhab Theravada berpuasa pada hari-hari suci (uposatha) pada setiap bulan sementara dalam agama orang Cina klasik, puasa diamalkan sebelum masa untuk mereka berkorban. Walaupun Buddha mengajar kesederhanaan dalam puasa, ramai sami Buddha lelaki dan perempuan berpegang teguh kepada adat makan hanya sekali sehari, dan mereka dikehendaki berpuasa pada hari bulan baru atau bulan penuh. Di kalangan penganut Buddha hari ini adalah lazim bagi mereka berpuasa dan membuat pengakuan atas dosa yang dilakukan sebanyak empat kali sebulan. Mereka percaya puasa adalah satu daripada 13 amalan yang membawa kepada kehidupan yang gembira di samping menjadi alat untuk menyucikan diri.

Dalam kepercayaan orang Yahudi, puasa adalah suatu jangka masa apabila seseorang menahan diri daripada makan dan tidur. Lazimnya ia bersangkutan dengan perbuatan menahan diri yang lain. Contoh dalam Bible termasuk Daniel yang tidak berurap (Daniel 10:3), dan keengganan (Nabi) Daud untuk menukar pakaian dan mandi semasa dia berpuasa (II Samuel 12:16-20).

Para rabai menyatakan bahawa puasa adalah jawapan kepada keperluan rohaniah dan membayangkan, dalam erti kata yang seluasnya, ia adalah suatu bentuk “penyeksaan kepada roh.” Maka puasa tertinggi pada Hari Penebusan (Yom Kippur) mengandungi segala bentuk larangan di samping menjadi hari untuk sembahyang, insaf dan menahan diri.

Adalah dipercayai bahawa hasil daripada semua sekatan ini dan rayuan yang dipohonkan adalah perasaan insaf dan taubat iaitu suatu proses yang mendekatkan diri dengan komitmen terhadap Tuhan.

Aspek kemanuisaan daripada amalan puasa tidak juga dikecualikan oleh ketua-ketua agama orang Yahudi: “Bukan! Berpuasa yang Kukehendaki, ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman, dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah, dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri” (Yesaya 58:6-7).

Di samping taubat menjadi pendorong utama, terdapat 2 lagi fungsi puasa orang Yahudi. Pertama ialah tanggapan bahawa ia adalah “permintaan istimewa” atau rayuan, sama ada awam dan terbuka, atau peribadi. Yang lagi satu ialah sebagai tanda perkabungan untuk peristiwa yang menyedihkan dalam kehidupan peribadi atau dalam sejarah orang Yahudi.

Dari sudut lain, puasa digunakan sebagai persediaan untuk berhubung dengan alam yang lebih tinggi atau untuk menerima wahyu.

Puasa orang Yahudi seperti yang diketahui hari ini termasuk yang termaktub dalam Bible, puasa yang dikenakan oleh pendeta, dan puasa yang dibebankan sendiri oleh individu. Puasa daripada Bible ialah yang diamalkan pada Hari Penebusan, yang tujuannya adalah taubat, pada bulan Tisheri iaitu bulan yang pertama dalam kalendar Yahudi.

Puasa Ester adalah tipikal bagi puasa yang berkaitan dengan malapetaka. Ia dilakukan untuk memperingati puasa Ratu Ester sebelum rayuan yang dibuat kepada Raja Achashverosh untuk rakyatnya seperti yang dikisahkan dalam buku Ester (Bible).

Puasa ini masih diamalkan hingga ke hari ini, iaitu merupakan suatu contoh puasa yang ditetapkan oleh para pendeta. Contoh lagi ialah puasa Anak Pertama, yang dilakukan oleh anak lelaki pertama dalam keluarga Yahudi untuk memperingati mereka yang diselamatkan daripada penyakit hawar yang dikenakan ke atas orang Mesir semasa peristiwa Exodus. Sebagai tambahan, terdapat 4 jenis puasa yang berkaitan dengan kemusnahan Bait Suci (Temple) dan kesusahan utama yang lain yang dialami orang Yahudi.

Puasa peribadi termasuk bagi pasangan pada hari perkahwinan mereka, puasa selepas mimpi yang buruk, atau pada hari kematian saudara yang dekat di samping pada pusingan hari Isnin-Khamis-Isnin atau Behab yang dilakukan oleh orang alim selepas perayaan Pesach dan Sukkot.

Hampir kesemua jenis puasa bermula dari waktu fajar hingga waktu senja.

Di samping peranannya dalam agama, puasa digunakan manusia untuk melahirkan sesuatu pandangan terutamanya dalam protes atau perpaduan. Mahatma Gandhi telah menggunakan pendekatan ini dengan berpuasa dalam penjara untuk menebus keganasan yang melampau oleh pengikutnya yang tidak mengamalkan ajaran “ahimsa” (tanpa keganasan) menentang British di India. Dia kemudiannya selalu berpuasa untuk tujuan sosial dan politik yang lain.

Dick Gregory, seorang pelawak kulit hitam di Amerika tahun 60an, berpuasa yang bukan sahaja memprotes terhadap kehadiran askar Amerika di Asia Tenggara tetapi juga terhadap pencabulan hak asasi kaum dayak di Amerika.

Pada tahun 1981, 10 orang nasionalist mati di penjara Belfast semasa mogok lapar yang dilancarkan, termasuk Bobby Sands, seorang daripada ketua mereka, yang meninggal dunia setelah 66 hari dia “berpuasa”. Mereka mendesak supaya mereka diterima sebagai tahanan politik bukan sebagai penjenayah.

Ramai tokoh sejarah dan sains juga berpuasa. Socrates dan Plato berpuasa selama 10 hari untuk kesihatan mental dan fizikal. Pythagoras berpuasa selama 40 hari sebelum menduduki peperiksaan di Universiti Alexandria. Aristotle, Galen, Paracelsus, and Hippocrates turut berpuasa. Lama sebelum itu, Siddhartha Gautama atau Buddha telah mengamalkannya juga.

Menurut kitab Bible, Yesus (Nabi Isa) berpuasa selama 40 hari: “Dan setelah berpuasa empat puluh hari dan empat puluh malam, akhirnya laparlah Yesus” (Matius 4:2). Orang Kristian juga percaya bahawa Nabi Musa telah berpuasa semasa berada di Gunung Sinai selama 40 hari untuk menerima “loh batu, yakni hukum dan perintah, yang telah Kutuliskan untuk diajarkan kepada mereka” (Keluaran 24:12). Itulah peristiwa penurunan kitab Taurat.

Ia seakan-akan sama dengan peristiwa penurunan kitab al-Quran yang berlaku pada bulan yang diwajibkan berpuasa. Firman-Nya: “Bulan Ramadan yang padanya al-Quran diturunkan untuk menjadi satu petunjuk bagi manusia, dan sebagai bukti-bukti yang jelas daripada Petunjuk itu, dan Pembeza. Maka hendaklah orang-orang antara kamu yang menyaksikan (hadir) pada bulan itu, berpuasa” (2:185).

Ayat itu merupakan juga ayat al-Quran yang pertama mengandungi perkataan “al-Quran”. Daripadanya difahamkan iaitu amalan puasa diwajibkan sempena kedatangan al-Quran untuk menjadi petunjuk wajib kepada manusia. Kitab itu adalah satu-satunya bukti bagi petunjuk yang benar di samping menjadi pembeza untuk mengenali yang benar dan yang palsu.

Maka berpuasalah umat Islam apabila bulan Ramadan bermula tanpa pergi ke pantai atau bukit untuk melihat anak bulannya. Ini ialah kerana manusia telah mendalami ilmu falak sehingga mampu mengira kejadian gerhana bulan atau matahari dengan tepat pada hari, waktu dan minitnya. Malah, Tuhan mahupun Rasul-Nya, tidak menyuruh melihat anak bulan.

Tuhan telah lama mengajar manusia ilmu ini seperti yang disebut dalam firman-Nya yang berbunyi

“Dia yang membuatkan matahari satu sinaran, dan bulan satu cahaya, dan menetapkan ia dengan pengkalan-pengkalan, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan …. Dia menjelaskan ayat-ayat bagi kaum yang mengetahui” (10:5).

Hasil daripada itu, orang Mesir telah mencipta kalendar pertama yang tepat pada kira-kira tahun 4200 S.M. dengan bilangan hari sebanyak 365 setahun. Orang Babylon (atau Babil di dalam al-Quran) pula telah menghasilkan kalendar “lunar” dengan 354 hari setahun yang diusahakan antara tahun 3000 dan 2000 S.M. Kedua-dua kalendar ini menetapkan 12 bulan bagi satu tahun. Firman-Nya,

“Bilangan bulan di sisi Allah ialah dua belas bulan dalam Kitab Allah pada hari Dia mencipta langit dan bumi” (9:36).

Tambahan pula dalam ayat 2:185 di atas perkataan “bulan” pada frasa “menyaksikan pada bulan itu” bukan bermaksud “moon” tetapi “month” dalam bahasa Inggeris. Maka amalan melihat anak bulan Ramadan atau Syawal adalah hanya suatu pembaziran rekaan para ulama.

Masa berpuasa ditetapkan dengan arahan Allah berbunyi,

“Dan makan dan minumlah, sehingga benang putih menjadi jelas bagi kamu daripada benang hitam, pada fajar, kemudian sempurnakanlah puasa sampai malam” (2:187).

Maka umat Islam berpuasa dari permulaan waktu fajar hingga masuk waktu malam. Akan tetapi mereka yang menuruti ajaran ulama berpuasa dari waktu subuh hingga ke waktu maghrib. Kedua-dua waktu ini dengan sebutan namanya saja menunjukkan kelainan dengan waktu fajar dan malam seperti yang diajar oleh Tuhan.

Waktu subuh adalah waktu sebelum fajar, sementara waktu maghrib pula adalah waktu sebelum malam. Perkataan malam adalah “lail” dalam bahasa Arab. Dalam konteks al-Quran, waktu malam adalah waktu gelap iaitu waktu yang tiada lagi cahaya siang.

Perkataan subuh dan fajar ada kaitan dengan amalan solat. Daripada al-Quran, dan hadis, disebut dengan jelas nama “solatil fajri”, atau solat fajar, bukan “solatil subhi”, atau solat subuh, seperti yang diajar ulama. Justeru umat yang menuruti petunjuk al-Quran memulakan puasa, setelah masuk waktu fajar, dengan solat fajar dan mengakhirkannya dengan solat "maghrib". Selepas solat, apabila gelap, mereka berbuka puasa.

Dengan itu, puasa bermula pada kira-kira pukul 6.30 pagi dan berakhir kira-kira setengah jam selepas masuk waktu "maghrib".

Puasa bermaksud menahan diri daripada makan dan minum (2:187). Larangan tambahan seperti mengorek hidung atau telinga yang dikatakan boleh membatalkan pahala puasa tidak dinyatakan di dalam al-Quran kerana tiada kaitan dengan makan dan minum, atau bercakap bohong dan sebagainya yang tidak seharusnya dijauhkan semasa dalam puasa sahaja. Lantas, puasa menurut ajaran Tuhan bebas daripada belenggu yang dikenakan oleh ulama.

Bercampur dengan isteri turut dilarang tetapi diharuskan pada waktu malam. Sebelum al-Quran turun ia dilarang sama sekali sepanjang musim puasa. Firman-Nya:

“Dihalalkan bagi kamu, pada malam puasa, bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagi kamu, dan kamu, pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahawa kamu mengkhianati diri-diri kamu sendiri, dan menerima taubat kamu, dan memaafkan kamu. Maka sekarang campurilah mereka ….. dan janganlah mencampuri mereka sedang kamu bertekun (iktikaf) di masjid” (2:187).

Hanya orang yang sakit atau dalam perjalanan sahaja dikecualikan daripada berpuasa (2:184 dan 2:185). Orang yang meninggalkan puasa dikehendaki berpuasa pada hari atau hari-hari lain untuk mencukupkan bilangan hari. Bilangan hari untuk sebulan dalam kalendar lunar ialah dua puluh sembilan atau tiga puluh.

Sekiranya dia tidak mampu berpuasa pada hari-hari lain maka dia hendaklah menuruti ketetapan daripada Allah yang berbunyi,

“Dan jika sesiapa antara kamu sakit, atau jika dia dalam perjalanan, maka sebilangan daripada hari-hari yang lain; dan bagi orang-orang yang tidak boleh, ditebus dengan memberi makan seorang miskin, tetapi lebih baik baginya, yang membuat kebaikan dengan sukarela, bahawa kamu berpuasa adalah lebih baik bagi kamu, jika kamu mengetahui” (2:184).

Allah menegaskan iaitu berpuasa adalah lebih baik daripada memberi makan kepada orang miskin untuk orang yang tidak cukup bilangan hari puasanya. Ini ialah kerana kebaikan yang tidak diketahui. Hanya yang diketahui dengan nyata mengenai kelebihan berpuasa adalah daripada dapatan ahli filasafah, sains dan doktor. Pada pendapat ramai daripada mereka, puasa adalah penting dalam kehidupan, kesihatan dan proses penyembuhan yang diperlukan untuk mewujudkan semula kesihatan yang baik apabila dihinggap penyakit.

Puasa adalah satu-satunya terapi pemulihahan yang semula jadi. Ia adalah unsur alam yang purba lagi sejagat sebagai “ubat” untuk banyak masalah. Seperti haiwan dengan tingkah laku kenaluriannya berpuasa apabila jatuh sakit. Ikan salmon perak berpuasa berminggu-minggu lamanya ketika berenang ke hulu sungai yang jaraknya beratus batu untuk bertelur. Ratu semut tidak makan apa-apa sehingga telurnya menetas. Banyak jenis serangga dan haiwan berpuasa dalam hibernasi.

Hippocrates, bapa perubatan, mensyorkan puasa kepada ramai pesakitnya. Katanya, “Apabila kamu memberi makan kepada orang yang sakit, kamu memberi makan kepada penyakit. Sebaliknya pula, jika kamu menahan makanan, penyakit itu akan menyurut.”

Penyakit seperti akne dan ekzema, tinitus (bunyi dalam telinga yang kronik), gayat, fibromialgia, glaukoma, displasia serviks, sakit leher dan pinggang yang kronik, polimialgia reumatika, dan banyak yang lain boleh dibantu dengan puasa dalam proses pemulihannya. Kepekakan pun dapat dipulihkan dengan berpuasa menurut suatu laporan doktor yang disedarinya ketika merawat penyakit lain.

Tanda-tanda ketagihan (withdrawal symptoms) dalam penagihan dadah seperti alkohol, kokaina, nokotina dan kafeina dapat dihilangkan dengan cepat semasa pesakit berpuasa.

Puasa dikatakan juga boleh memberi manfaat kepada keadaan kesihatan seperti demam selesema, aterosklerosis, flu, penyakit arteri koronari, bronkitis, angina pektoris, pening atau sakit kepala, hipertensi, sembelit, diabetes atau kencing manis, ketakcernaan, demam, cirit-birit, alahan alam persekitaran, penyakit lelah, gemuk, insomnia, kanser, sakit kulit, dan epilepsi.

Amalan itu juga didapati berkesan dalam beberapa kes keletihan terutamanya apabila ia disebabkan oleh kongesi organ dan tenaga, dan kepada ramai pesakit mental, dari kerisauan ke skizofrenia. Kesemua ini adalah hanya beberapa kelebihan dalam amalan puasa yang dapat dikesan.

Allah, di dalam Kitab petunjuk-Nya, tidak menyebut mengenai bentuk ganjaran atau pahala bagi orang yang berpuasa. Dia hanya menyebut upah yang besar. Firman-Nya,

“Lelaki yang muslim dan perempuan yang muslim, dan lelaki yang mukmin dan perempuan yang mukmin, dan lelaki yang patuh dan perempuan yang patuh, dan lelaki yang benar dan perempuan yang benar, dan lelaki yang sabar dan perempuan yang sabar, dan lelaki yang merendah hati dan perempuan yang merendah hati, dan lelaki yang bersedekah dan perempuan yang bersedekah, dan lelaki yang berpuasa dan perempuan yang berpuasa, dan lelaki yang menjaga kemaluan mereka dan perempuan yang menjaga, dan lelaki yang mengingat Allah dengan banyak dan perempuan yang mengingat - bagi mereka, Allah menyediakan keampunan dan upah yang besar” (33:35).

Tidak juga disebut oleh Allah mengenai puasa sunat yang begitu banyak dianjurkan oleh para ulama. Selain bulan Ramadan, yang ditetapkan Allah, mereka menganjur puasa sunat pada bulan Rejab, Muharram, Zulkaedah dan Zulhijjah kecuali pada Hari Raya Haji dan Hari Tasyrik. Tambahan seperti ini mirip kepada perbuatan paderi atau rabai agama Kristian atau Yahudi.

Contoh puasa sunat rekaan ulama adalah “puasa enam” pada bulan Syawal, hari Asyura, hari Isnin dan Khamis, puasa al Bidh (puasa bulan putih) pada tarikh 13,14, dan 15 setiap bulan, Nispu Syaaban, dan tiga hari berturut-turut pada setiap bulan dengan bulan pertama dimulai pada hari Sabtu, Ahad dan Isnin, dan bulan kedua dari hari Selasa, Rabu dan Khamis. Kemudian bulan ketiga mulai semula seperti bulan pertama dan seterusnya.

Antara ganjaran pahala yang dijanjikan para ulama (yang tidak dijanjikan Allah di dalam al-Quran) untuk puasa sunat adalah pahala puasa setahun bagi puasa enam, pahala puasa selama-lamanya bagi puasa al Bidh, dan pahala puasa sebulan bagi puasa pada awal Rejab, pertengahannya dan akhirnya.

Pahala puasa bulan Rejab banyak disebut. Contohnya ialah puasa 3 hari pada bulan itu akan diselamatkan oleh Allah daripada bahaya dunia, seksa akhirat, penyakit gila, fitnah syaitan dan dajjal, dan 15 hari, Allah akan menghapuskan dosa-dosanya yang telah lalu dan mengganti semua kejahatan dengan kebaikan. Ada pula ajaran lain yang menyatakan puasa 15 hari itu seperti puasa 100,000 tahun, dan 13 hari seperti puasa 3,000 tahun, dan 14 hari seperti puasa 10,000 tahun.

Dikatakan juga puasa sehari pada bulan Rejab mendapat syurga yang tertinggi (Firdaus) sementara pendapat lain yang menyatakan puasa sehari adalah seperti mengerjakan ibadat seumurnya. Puasa 10 hari pada bulan Rejab dijadikan 2 sayap, terbang seperti kilat diatas titi Sirotolmustaqim pada hari Qiamat. Ini semua adalah hanya janji ulama yang tidak bersekutu dengan Allah dalam kerajaan-Nya. Namun janji-janji seperti inilah yang membuat mereka dikasihi oleh ramai orang Melayu.

Kesemua ajaran dan janji ulama dalam puasa bulan Ramadan dan puasa sunat yang tidak disebut di dalam al-Quran didapati tidak juga diajar oleh Rasul-Nya. Firman-Nya: “Sekiranya dia (Muhammad) mengada-adakan terhadap Kami sebarang ucapan, tentu Kami mengambilnya dengan tangan kanan, kemudian pasti Kami memotong urat jantungnya, dan tiadalah seseorang daripada kamu yang dapat menghalangi dia. Sesungguhnya ia (al-Quran) adalah Peringatan bagi orang-orang yang bertakwa (takut kepada Tuhan), tetapi Kami mengetahui bahawa antara kamu ada yang mendustakan. Sesungguhnya ia (al-Quran) adalah satu penyesalan bagi orang-orang yang tidak percaya, dan sesungguhnya ia adalah yang benar yang diyakini, maka sanjunglah nama Pemelihara kamu, Yang Agung” (69:44-52).
DIPETIK DARIPADA

Sunday, March 23, 2008

20 AMALAN MURAH REZEKI

1. Menyempatkan diri beribadah seperti firman-Nya dalam hadis qudsi: “Wahai anak Adam, sempatkanlah untuk menyembah-Ku maka Aku akan membuat hatimu kaya dan menutup kefakiranmu. Jika tidak melakukannya maka Aku akan penuhi tanganmu dengan kesibukan dan Aku tidak menutup kefakiranmu.” (Riwayat Ahmad, Tirmizi, Ibnu Majah dan al-Hakim dari Abu Hurairah r.a.)

2. Memperbanyak istighfar Sabda Nabi s.a.w.: “Barang siapa memperbanyak istighfar maka Allah s.w.t akan menghapuskan segala kedukaannya, menyelesaikan segala masalahnya dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka.” (Riwayat Ahmad, Abu Daud, an-Nasa’i, Ibnu Majah dan al-Hakim dari Abdullah bin Abbas r.a.)

3. Tinggalkan perbuatan dosa Sabda Nabi s.a.w.: “… dan seorang lelaki akan diharamkan baginya rezeki kerana dosa yang dibuatnya.” (Riwayat at-Tirmizi)

4. Sentiasa ingat Allah Firman Allah:- “(iaitu) orang-orang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingati Allah . Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah hati menjadi tenteram.” (Ar-Ra’d: 2)

5. Berbakti dan mendoakan ibu bapa Baginda s.a.w. juga bersabda: “Siapa berbakti kepada ibu bapanya maka kebahagiaanlah buatnya dan Allah akan memanjangkan umurnya.” (Riwayat Abu Ya’ala, at-Tabrani, al-Asybahani dan al-Hakim)

6. Berbuat baik dan menolong orang yang lemah Sabda Nabi s.a.w.: “Tidaklah kamu diberi pertolongan dan diberi rezeki melainkan kerana orang-orang lemah di kalangan kamu.” (Riwayat Bukhari)

7. Tunaikan hajat orang lain sabda Nabi s.a.w.: “Siapa yang menunaikan hajat saudaranya maka Allah akan menunaikan hajatnya…” (Riwayat Muslim)

8. Banyakkan berselawat.

9. Buat kebajikan banyak-banyak Ibnu Abbas berkata: “Sesungguhnya kebajikan itu memberi cahaya kepada hati, kemurahan rezeki, kekuatan jasad dan disayangi oleh makhluk yang lain. Manakala kejahatan pula boleh menggelapkan rupa, menggelapkan hati, melemahkan tubuh, sempit rezeki dan makhluk lain mengutuknya.”

10. Berpagi-pagi Menurut Rasulullah s.a.w., berpagi-pagi (memulakan aktiviti harian sebaik-baik selesai solat Subuh berjemaah) adalah amalan yang berkat.

11. Menjalin silaturrahim Nabi s.a.w. bersabda: “Barang siapa ingin dilapangkan rezekinya dan dilambatkan ajalnya maka hendaklah dia menghubungi sanak-saudaranya.” (Riwayat Bukhari)

12. Melazimi kekal berwuduk Seorang Arab desa menemui Rasulullah s.a.w. dan meminta pedoman mengenai beberapa perkara termasuk mahu dimurahkan rezeki oleh Allah . Baginda s.a.w. bersabda: “Sentiasalah berada dalam keadaan bersih (dari hadas) nescaya Allah akan memurahkan rezeki.” (Diriwayatkan daripada Sayidina Khalid al-Walid)

13. Bersedekah Sedekah mengundang rahmat Allah dan menjadi sebab Allah buka pintu rezeki. Nabi s.a.w. bersabda kepada Zubair bin al-Awwam: “Hai Zubair, ketahuilah bahawa kunci rezeki hamba itu ditentang Arasy, yang dikirim oleh Allah azza wajalla kepada setiap hamba sekadar nafkahnya. Maka siapa yang membanyakkan pemberian kepada orang lain, nescaya Allah membanyakkan baginya. Dan siapa yang menyedikitkan, nescaya Allah menyedikitkan baginya.” (Riwayat ad-Daruquthni dari Anas r.a.)

14. Melazimi solat malam (tahajud)

15. Melazimi solat Dhuha Firman Allah dalam hadis qudsi: “Wahai anak Adam, jangan sekali-kali engkau malas mengerjakan empat rakaat pada waktu permulaan siang (solat Dhuha), nanti pasti akan Aku cukupkan keperluanmu pada petang harinya.” (Riwayat al-Hakim dan Thabrani)

16. Bersyukur kepada Allah Allah berfirman: “Demi sesungguhnya! Jika kamu bersyukur, nescaya Aku tambahi nikmat-Ku kepadamu, dan demi sesungguhnya jika kamu kufur, sesungguhnya azab-Ku amat keras.” (Ibrahim: 7) Firman-Nya lagi: “… dan Kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur.” (Ali Imran: 145)

17. Mengamalkan zikir dan bacaan ayat Quran tertentu Zikir dari ayat-ayat al-Quran atau asma’ul husna selain menenangkan, menjenihkan dan melunakkan hati, ia mengandungi fadilat khusus untuk keluasan ilmu, terbukanya pintu hidayah, dimudahkan faham agama, diberi kemanisan iman dan dilapangkan rezeki. Misalnya, dua ayat terakhir surah at-Taubah (ayat 128-129) jika dibaca secara konsisten tujuh kali setiap kali lepas solat.

18. Berdoa Berdoa menjadikan seorang hamba dekat dengan Allah , penuh bergantung dan mengharap pada rahmat dan pemberian dari-Nya. Dalam al-Quran, Allah suruh kita meminta kepada-Nya, nescaya Dia akan perkenankan.

19. Berikhtiar sehabisnya Dalam satu hadis sahih dikatakan bahawa Allah berikan dunia kepada orang yang dicintai-Nya dan yang tidak dicintai-Nya, tapi agama hanya Allah beri kepada orang yang dicintai-Nya saja. (Riwayat Ahmad, Ibnu Abi Syaibah dan al-Hakim)

20. Bertawakal Dengan tawakal, seseorang itu akan direzekikan rasa kaya dengan Allah. Firman-Nya: “Barang siapa bertawakal kepada Allah, nescaya Allah mencukupkan (keperluannya).” (At-Thalaq: 3) Nabi s.a.w. bersabda: “Seandainya kamu bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, nescaya kamu diberi rezeki seperti burung diberi rezeki, ia pagi hari lapar dan petang hari telah kenyang.” (Riwayat Ahmad, at-Tirmizi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, al-Hakim dari Umar bin al-Khattab r.a.) Kesemua yang disebut di atas adalah amalan-amalan yang membawa kepada takwa. Dengan takwa, Allah akan beri “jalan keluar (dari segala perkara yang menyusahkan), dan memberinya rezeki dari jalan yang tidak terlintas di hatinya.” (At-Talaq: 2-3) iaitu (ayat seribu dinar)

SEDUTAN DARIPADA

ADAKAH PASAR RAYA BESAR BENAR-BENAR MEMUSNAHKAN PENIAGA KECIL-KECILAN

Ya. Itulah jawapan yang paling tepat untuk menjawab persoalan berkenaan. Pernyataan tersebut kemungkinan besar adalah betul kerana dengan kewujudan pasar raya besar, rata-rata peniaga kecil-kecilan hampir-hampir gulung tikar. Industri peruncitan di Malaysia merupakan salah satu industri yang sedang pesat berkembang. “Cendawan tumbuh selepas hujan”, begitulah ungkapan atau perumpamaan yang sepatutnya boleh diberikan kepada industri peruncitan di negara kita. Sebagaimana yang kita tahu, setiap warganegara Malaysia kita ini selalu menyimpan hasrat untuk membuka sebuah perniagaan runcit kerana ianya senang untuk dilakukan dan hasrat kerajaan untuk melahirkan peruncit yang berjaya di dalam kalangan Bumiputera khususnya dengan bantuan, khidmat nasihat, kursus kemahiran, dan bantuan modal yang tersedia terbuka luas telah menarik minat lagi kepada sesiapa yang mahu menceburkan diri dalam bidang perniagaan. Tambahan pula pada masa ini, industri peruncitan semakin rancak dengan kehadiran para pelabur asing ke dalam negara kita oleh kerana sambutan yang amat menggalakkan oleh para pengguna kita itu sendiri.

Memperkatakan tentang definisi pasar raya besar, Duncan berpendapat bahawa pasar raya besar merupakan satu bentuk peruncitan besar yang menyediakan pelbagai pilihan barangan plastik, pakaian, peralatan, perkakasan automobil dan peralatan pertanian. Raine dan Horne pula berpendapat pasar raya besar sebagai sebuah bangunan satu tingkat dengan keluasan ruang lantai sekurang-kurangnya 50,000 kaki persegi dan terletak di kawasan populasi padat. Ia merupakan sebuah gudang runcit dan beroperasi dalam bentuk layan diri serta menyediakan tempat kereta percuma kepada pelanggan. Manakala Dictionary of Marketing Terms mengatakan pasar raya besar juga boleh didefinisikan sebagai sebuah pasar raya yang mempunyai keluasan sangat besar daripada biasa, gudang pelbagai jenis perkhidmatan dan bangunan yang menempatkan pasar raya dan pasar borong di bawah satu bumbung. Biasanya ia menjual item-item yang terdiri daripada makanan dan bukan makanan pada harga sepuluh peratus hingga lima belas peratus lebih rendah daripada harga biasa. Ia juga menyediakan barang-barang jualan dalam kuantiti yang banyak dalam satu-satu ruang niaga.

Perniagaan runcit sekarang sedang mengalami dua perubahan yang besar. Perubahan pertama adalah perubahan daripada pasar raya dan kedai kecil kepada pasar raya besar. Perubahan yang kedua adalah pencerobohan syarikat-syarikat dari negara-negara membangun yang lain seperti . Mereka menggunakan segala kemahiran, kepakaran teknologi yang ada, dan kebudayaan mereka, untuk membuat kejutan kepada peruncit-peruncit kita disini dan membawa kelainan cara perniagaan antara kita dan mereka. Secara ringkasnya, kebanyakannya pasaraya besar yang dimiliki oleh pelabur asing. Antaranya ialah Jaya Jusco Stores, Giant, Tmc, Tops Retails Malaysia, Makro Cash and Carry Distribution dan Tesco, dan lain-lain lagi. Jika tidak dikawal dengan bijak, peniaga-peniaga kecil mungkin akan mengalami kerugian yang besar sehingga terpaksa menutup perniagaan mereka kerana wujudnya persaingan yang tidak adil kepada peniaga-peniaga kecil yang turut bergantung kepada kelompok pelanggan yang sama.

Pernah terjadi dalam sejarah peruncitan dalam negara kita, iaitu pada tahun 2002, Kementerian Perdagangan dan Hal Ehwal Pengguna telah membekukan lesen dan kelulusan pembinaan pasar raya besar milik pelabur asing di negara ini kerana kerajaan menyedari persaingan akan menjejaskan masa depan peniaga runcit tempatan yang mana mereka ini telah banyak menabur jasa kepada negara dengan sumbangan dari segi pembangunan ekonomi negara. Namun begitu, pembinaan pasar raya milik pelabur tempatan masih lagi dibenarkan sehingga ke hari ini.

Mantan Perdana Menteri kita, Tun Dr. Mahathir Mohamad pernah berkata, kompleks membeli belah atau pasar raya kian bertambah hari demi hari. Kewujudan kompleks membeli belah ini bertitik tolak daripada kesukaran meletak kereta di dalam kawasan bandar. Oleh yang demikian, satu cara yang paling baik untuk mengatasi masalah ini, maka pihak syarikat telah mewujudkan satu sistem tempat meletak kenderaan yang selesa untuk para pelanggan untuk membeli dengan senang dan selesa. Pembeli atau pelanggan lebih suka membeli barangan keperluan mereka pada satu tempat di mana mereka dapat meletakkan kenderaan mereka dengan mudah tanpa rasa bimbang dan takut.

Kewujudan pasar raya atau hypermarket sememangnya telah mempengaruhi ekonomi, psikologi, kemahiran, mental, fizikal, sikap peniaga runcit kecil-kecilan itu sendiri. Oleh yang demikian, persaingan dalam industri peruncitan semestinya ada dan ianya tidak boleh dielakkan, kerana ianya akan meningkat masa demi masa dan mengikut peredaran zaman. Ini secara tidak langsung, akan memberi banyak masalah terhadap golongan peruncit tempatan itu sendiri yang baru bertapak dalam industri runcit mahupun yang sudah lama menceburinya. Industri peruncitan terdiri daripada pasar raya besar dan kecil-kecilan.

Industri peruncitan merupakan penyambung terakhir di dalam aliran produk-produk daripada pengeluar kepada pengguna. Maka ianya amat penting dalam ekonomi sesebuah negara. Ekonomi tidak boleh berfungsi tanpa peruncitan dan keberkesanan institusi peruncitan secara amnya memerlukan pemantauan dari kerajaan setiap masa. Perniagaan runcit adalah satu-satunya sektor perniagaan yang paling senang diceburi di Malaysia dan jenis perniagaan runcit yang paling popular diceburi adalah perniagaan pembekalan makanan. Maka tidak hairan lagi bagi kita, apabila kita melalui mana-mana jalan, kita mesti terjumpa dan terlihat wujudnya beberapa premis-premis peruncit kecil-kecilan yang menjalankan perniagaan berasaskan penyediaan makanan. Perniagaan jenis ini sangat mudah untuk dilaksanakan kerana prosesnya tidak merumitkan dan bermodalkan kadar sederhana. Kalau dilihat dari sudut jenis perniagaan yang diceburi oleh peniaga kecil kebanyakannya jenis perniagaan makanan dan minuman, perkhidmatan (bengkel, gunting rambut, jahitan, membaiki alatan elektrik), dan perdagangan (barang-barang tembikar, kraftangan, kedai runcit, buku, alat tulis, majalah, pakaian, perabot).

Dalam kebanyakan negara maju mahupun yang sedang membangun, peniaga kecil-kecilan merupakan tulang belakang kepada ekonomi nasional negara tersebut. Mereka memainkan peranan dan memberi sumbangan penting kepada pengeluaran negara dan kemampuan menyediakan pekerjaan kepada penduduk setempat. Tanggungjawab mereka juga penting dalam menambahkan tabungan dan pelaburan dalam ekonomi negara mereka, dalam mengagihkan pendapatan di kalangan penduduk mereka, dalam memberikan latihan dan pengembangan kemahiran untuk pekerja dan pengusaha, dalam membantu memperkukuhkan struktur asas industri nasional, dalam mempertingkatkan hubung jalin dengan firma besar dan multi-nasional dalam ekonomi dan dalam menyediakan barangan yang tidak dapat dihasilkan oleh firma-firma besar dan multinasional. Atas sebab ini, kepentingan peniaga kecil-kecilan dalam pembangunan ekonomi negara terus mendapat pengiktirafan yang meluas walaupun industri runcit kecil-kecilan ini semakin luntur di kalangan masyarakat kita dan sering dirundung masalah.

Sememangnya kehadiran pasar raya amat membimbangkan kepada peruncit kecil-kecilan. Mereka mampu menggugat perniagaan peruncit kecil-kecilan secara halus dan secara tidak langsung memberi saingan serta tekanan kepada mereka. Faktor perubahan yang berlaku ini adalah disebabkan oleh pasar raya atau hypermarket tersebut yang mempunyai sistem pengurusan yang sistematik dan lebih baik dan ini merupakan salah satu faktor yang menyumbang kepada kejayaan pasaraya atau hypermarket dalam menguasai industri peruncitan tempatan. Sebenarnya kalau peniaga Melayu pada masa sekarang, diberi peluang yang saksama dan hak sama rata oleh kerajaan, mereka mampu bersaing dengan peniaga bukan Melayu. Ini kerana, kebanyakannya pasaraya sekarang adalah majoritinya milik bukan Bumiputera.

Begitu juga dengan faktor kawasan. Kebanyakan pasar raya terletak di kawasan yang strategik dan tempat yang mempunyai komposisi penduduk yang tinggi seperti di kawasan bandar-bandar utama. Manakala peruncit kecil-kecilan hanya mampu mendirikan premis-premis perniagaan mereka di suatu tempat yang jauh dari perbandaran seperti di tepi-tepi jalan. Masalah ini berlaku kerana peruncit kecil-kecilan tidak mampu membayar kadar sewa bangunan di kawasan perbandaran untuk dijadikan premis perniagaan mereka. Ramai juga peniaga-peniaga kecil membina gerai sendiri di tepi-tepi jalan. Lokasi gerai tersebut tidak sesuai untuk kawasan yang kurang penduduk. Seterusnya kawasan yang terlindung dari jalan raya juga menjadi faktor kedai runcit kecil terus terhimpit kerana wujudnya saingan sesama sendiri. Mungkin mereka boleh memilih tempat yang sesuai untuk pembinaan premis mereka di kawasan tumpuan orang ramai seperti di sekitar perhentian bas, teksi, pasar, tempat-tempat hiburan.

Seterusnya, faktor pembelian melalui kad kredit serta kepelbagaian barangan yang lebih luas serta harga yang menarik berbanding peruncit kecil-kecilan juga menjadi faktor mengapa pasar raya benar-benar memusnahkan aktiviti peruncit kecil-kecilan. Kalau kita lihat kepada sektor peruncitan secara kecil-kecilan, mungkin tidak ada sebarang kemudahan ini yang ditawarkan. Mereka mana ada modal untuk menyediakan segala kemudahan yang sebaik ini. Selain itu, pembangunan prasarana serta kemudahan perkhidmatan pengangkutan awam terutamanya membantu masyarakat untuk menjalankan pembelian mereka di pusat-pusat membeli belah tersebut. Dengan yang demikian, ini juga turut membantu dalam persaingan sengit di antara perniagaan runcit kecil-kecilan dan pusat-pusat membeli belah besar tersebut.

Pasar raya juga menawarkan pelbagai jenis produk dan barangan di bawah satu bumbung. Berbeza dengan peruncit kecil-kecilan. Peruncit hanya menawarkan produk yang diperlukan oleh masyarakat yang berhampiran dengan premisnya. Kadangkala produk yang menjadi keperluan hidup masyarakat sebelum ini telah kehabisan, jadi mereka terpaksa keluar mencari barangan di pasar raya. Dengan keadaan ini telah menyebabkan masyarakat setempat beralih haluan dengan mengunjungi pasar raya yang terletak dimana-mana.

Secara umumnya, pasar raya mempunyai cara tersendiri dalam menjalankan operasi perniagaan mereka. Populariti mendadak yang dikecapi oleh pasar raya besar telah memberi kesan negatif ke atas peniaga-peniaga kecil. Hal ini disebabkan sistem operasi pasar raya terurus dengan tahap kecekapan yang tinggi disamping penawaran harga yang secara relatifnya terendah dan bermanfaat kepada pelanggan. Dengan berbuat demikian, semestinya para pelanggan beralih tumpuan daripada kedia runcit yang kecil kepada pasar raya yang besar. Tambahan pula, pasar raya mengadakan kad pelanggan. Apabila seseorang mempunyai kad pelanggan, mereka boleh mendapatkan diskaun dengan kadar tertentu dan banyak lagi keistimewaanny ayang tersendiri. Oleh itu, ramai pelanggan terus menerus memilih dan menggunakan perkhidmatan yang ditawarkan oleh pasar raya berkenaan dan dengan itulah kesannya kedai runcit kecil terus terpinggir.

Kita tidak boleh menyalahkan seratus peratus kepada pasar raya semata-mata kerana peruncit kecil-kecilan gagal dalam perniagaan mereka. Kemungkinan kegagalan perniagaan tersebut disebabkan oleh ketiadaan kemahiran perniagaan oleh peruncit itu sendiri, kurangnya ilmu pengurusan dan pengalaman perniagaan, tidak bersungguh-sungguh dan tabah dalam menjalankan perniagaan, kurang memahami keseluruhan aktiviti perniagaan, tidak mempunyai rekod atau cacatan terhadap urusniaga, tidak mengemaskini rekod perniagaan, kawalan kewangan yang lemah, perkembangan perniagaan yang terlalu cepat dan tidak selaras dengan keupayaan dan sumber yang ada, kurang jaringan perniagaan dan maklumat berhubung dengan pelanggan dan pasaran, lokasi perniagaan yang tidak sesuai, dan masa yang tidak sesuai untuk memasuki pasaran. Terlalu awal atau terlalu lewat produk yang ditawarkan ke pasaran akan mengundang kerugian, masalah reka bentuk produk. Keadaan ini bboleh mendatangkan masalah dan kesan kepada kualiti dan keselamatan produk dana kesan kepada jualan juga. Sebagaimana kita tahu, hukum jualan, sekiranya reka bentuk sesuatu produk itu tidak menarik, maka dengan sendirinya jualan terhadap produk tersebut tidak akan mendatangkan hasil ddan jualan yang lumayan. trategi pengedaran pelanggan. Peruncit mesti memastikan produknya sampai dengan mudah ke tangan pelanggan. Pada tahap ini, strategi peengedaran mestilah bertepatan dengan segmen pasaran supaya pengedaran produk menjadi lancar, dan terlampau bergantung kepada satu pelanggan utama juga akan menyebabkan peruncit mengabaikan pelanggan lain. Sekiranya pelanggan utama mendapat bencana atau beralih kepada peruncit yang lain, maka peruncit tadi akan menerima kesan yang lebih teruk.

Kedai runcit kecil-kecilan juga kurang kemudahan asas seperti tempat membuang sampah, tempat duduk pelanggan, tandas, kebersihan tandas, dan tempat ibadat (surau). Faktor keselesaan merupakan faktor utama yang mempengaruhi masyarakat membuat pilihan tempat untuk membeli belah di pasar raya. Pasaraya menyediakan pelbagai kemudahan asas seperti surau, tempat rekreasi, tempat berehat, tempat bersukan, cafe, dan lain-lain lagi. Manakala kedai runcit tidak ada menyediakan kemudahan seperti itu. Dengan keadaan ini, kedai runcit tidak lagi dikunjungi. Begitu juga faktor reka bentuk gerai yang tidak cantik kerana kurangnya ruang untuk membesarkan ruang niaga, terletak terkebelakang dari gerai-gerai lain menyebabkan kurang sambutan pelanggan dan akibatnya pelanggan beralih ke pada pasar raya besar. Begitu juga dengan tiadanya perkhidmatan angkut sampah yang tidak teratur dan kebersihan tandas yang tidak dijaga. Keadaan ini tidak akan menarik perhatian pelanggan kerana setiap pelanggan mementingkan keselesaan dan kebersihan. Itulah fitrah kita sebagai manusia yang tidak suka kepada kekotoran. Peruncit juga tidak mempunyai organisasi atau pengurusan yang tidak sempurna, kurang pengalaman dan pengetahuan perniagaan, gagal mendapatkan pembantu, kekurangan modal, serta kurang mendapat latihan daripada agensi kerajaan seperti Majlis Amanah Rakyat (MARA), Jabatan Kebudayaan Belia dan Sukan (JKBS), institusi kewangan, Pusat Daya Pengeluaran Negara (PDPN), KEMAS, dan Pusat Latihan Orang-orang Cacat.

Mereka juga tidak menjadi ahli koperasi atau persatuan. Menjadi ahli dan terlibat secara aktif dalam persatuan perniagaan sangat menguntungkan kerana ianya menjaminkan keselesaan dan kecemerlangan peniaga itu sendiri. Walaubagaimanapun, ramai peniaga yang diluar sana tidak memasuki mana-mana persatuan kerana mungkin faktor tidak faham cara hendak memohon menjadi ahli, tidak tahu adanya persatuan atau koperasi, dan tidak yakin persatuan atau koperasi dapat menolong mengatasi masalah peniaga. Tujuan penubuhan persatuan atau koperasi adalah semata-mata untuk menolong peniaga-peniaga meninggikan taraf hidup, mengatasi kesulitan-kesulitan peniaga mengenai modal, bahan bekalan, pasaran, usaha mendapatkan tapak-tapak perniagaan dan kebajikan. Manakala setiap pengurus pasar raya terlibat secara aktif dengan persatuan-persatuan mereka, samada persatuan di dalam negara mahupun luar negara. Mereka mempunyai hubungan yang kukuh antara satu sama lain. Dalam keadaan sedemikian, maka pasar raya terus kukuh mengcengkam dan terus memberi tekanan kepada perniaga kecil-kecilan yang lemah dan tidak mempunyai sebarang keistimewaan seperti pengurus pasar raya.

Masalah kekangan peruncit kecil termasuklah kekurangan modal, mesin dan peralatan, jaringan perniagaan, masalah simpan kira, pasaran, tenaga kerja, bahan mentah, kepakaran teknikal, dan pengurusan am. Kebanyakan modal peniaga berasal dari simpanan sendiri, modal pinjaman dari agensi-agensi kerajaan (MARA, dan Jabatan Kebudayaan) modal daripada saudara mara, rakan dan pajak gadai. Kekangan perniagaan juga mungkin disebabkan oleh pendapatan yang tidak menentu, risiko tehadap modal yang dilaburkan, jangka masa kerja yang panjang dan kerja dengan kuat, suasana hidup yang tidak teratur terutama pada peringkat awal perniagaan, tanggungjawab keseluruhan terhadap perniagaan, risiko minda dan psikologi dan risiko sosial. Peruncit kecil juga kurang mendapatkan bekalan perniagaan mereka kerana mereka mempunyai satu pembekal sahaja dan kadang-kadang pembekal mereka itu tidak tetap. Sebab utama peniaga memerlukan bantuan daripada kerajaan ialah untuk meluaskan perniagaan asal, diberi kemudahan modal oleh agensi kerajaan, perniagaan asal gagal atau tidak menguntungkan, menyambut seruan kerajaan, lokasi perniagaan asal tidak sesuai, mempelbagaikan bahan jualan, memulakan perniagaan, permintaan yang menggalakkan, mendapat persaingan di tempat asal.

Sebagai kesimpulannya, kehadiran pasar raya benar-benar memusnahkan proses perniagaan runcit kecil-kecilan. Oleh yang demikian, adalah disyorkan supaya kerajaan memberikan latihan dan tunjuk ajar kepada peniaga kecil-kecilan, peniaga kecil hendaklah diselaraskan dan diperkemaskan, mengadakan dan memperbaiki kemudahan asas di kawasan perniagaan, lokasi mesti strategik, memperbesarkan dan mencantikkan gerai, memberi kursus, mengelakkan dasar pilih kasih didalam pemberian bantuan, sewa gerai dan faedah pinjaman hendaklah dikurangkan, mengambil tindakan terhadap peniaga haram (tiada lesen perniagaan), agensi kerajaan tidak mengambil berat masalah peniaga, dan pinjaman yang dibuat mestilah tanpa cagaran. Semua keadaan ini adalah semata-mata untuk meneruskan perniagaan runcit kecil-kecilan agar tidak terus terabai dan memandangakan perniagaan runcit kecila-kecilan berada di dalam kelasnya yang tersendiri.
RUJUKAN

Abu Bakar Hamed, 2005, Keusahawanan dan Pengurusan Perniagaan Kecil, Penerbit Univesiti Utara Malaysia Sintok,

Abu Bakar Hamed, Keusahawanan dan Pengurusan Perniagaan Kecil, 2005, Penerbit Univesiti Utara Malaysia Sintok,

Yusnidah Ibrahim, Faudziah Zainal Abidin, Angappan Regupathi, 2005, Isu-isu Kewangan Industri Kecil dan Sederhana (IKS), Penerbit Universiti Utara Malaysia Sintok.

Rosli Mahmood, Syahrina Abdullah, Azrain Nasyrah Mustapa, 2007, Prinsip-prinsip Asas Keusahawanan, Thomson Learning.

Zainab Ahmad, Norsidah Ahmad dan Farok Zakaria, 2002, Asas Peruncitan, Prentice Hall, Petaling Jaya.

Jones K. and Simmons J, 1990, The Retail Environment, Routledge, London.

Evan B. and Evans J. R, 2001, Retail Management : A Strategic Approach 8th Edition, Prentice Hall, New Jersey


Rancangan Malaysia ke Sembilan 2006-2010, Retrieved March, 2008, from
http://www.mara.gov.my/BPK/rmk9/Bab9.pdf

KONSEP PERNIAGAAN

Perniagaan bermaksud aktiviti menjual dan membeli barangan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Manakala peniaga pula ialah orang yang menjalankan aktiviti penjualan barangan atau perkhidmatan kepada pengguna. Perlu diingatkan bahawa seseorang peniaga adalah bukan usahawan, kerana seseorang usahawan bermotifkan kebajikan sosial dan berbeza dengan seorang peruncit, kerana peruncit bermotifkan keuntungan untuk diri sendiri dan keluarga mereka semat-mata. Faktor-faktor yang mendorong seseorang itu untuk berniaga ialah antaranya disebabkan oleh cita-cita mereka untuk menjadi orang kaya, untuk menyara hidup seharian mereka, mendapat galakan daripada keluarga, untuk menambahkan pendapatan sampingan, di dorong oleh berita atau pengalaman orang lain mengenai keuntungan menjalankan perniagaan dan akhir sekali adalah untuk berdikari.

Konsep dan kepentingan perniagaan terlalu kompleks. Kemunculan amalan perniagaan adalah kerana kehendak manusia itu sendiri yang tidak terbatas dan berbeza, sedangkan kemampuan setiap individu atau masyarakat adalah terhad. Manusia memerlukan tiga keperluan asas yang utama untuk hidup, iaitu makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Keperluan lain pula merujuk kepada perubatan, pendidikan dan kewangan. Manakala yang satu lagi kita sebut sebagai kehendak. Kehendak ialah keinginan manusia untuk hidup lebih selesa dan bermegah-megah atau dengan kata lain, ianya sebagai nilai tambahan kepada keperluan. Perniagaan menjadi penting kepada manusia kerana manusia dapat memenuhi keperluan dan kehendak, manusia dapat membaiki taraf hidup dan memiliki hidup yang lebih selesa, peluang untuk mendapatkan perkerjaan, dan manusia itu dapat mengeratkan hubungan antara kaum, bangsa dan negara.

Islam mengiktiraf fitrah manusia daalam keperluan mencari harta. Maksud hadith Rasulullah SAW, “jika kamu meninggalkan keluarga kamu dalam keadaan kaya adalah lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan meminta-minta kepada manusia”. Rasulullah SAW sendiri pernah bersabda bahawa sembilan puluh peratus sumber rezeki adalah dari bidang perniagaan. Islam menyokong berjual-beli. Terdapat banyak ayat al-Quran dan hadith yang berkait dengannya. Firman Allah dalam surah al-Baqarah 2:275 yang bermaksud, “dan Allah SWT menghalalkan jualbeli dan mengharamkan riba”. Dalam surah yang sama juga iaitu pada ayat 282, Allah berfirman pula yang bermaksud, “persaksikanlah jika kamu berjual beli”. Banyak juga hadith Rasulullah SAW yang berkait dengan perniagaan, diantaranya ialah “peniaga yang jujur dan beramanah akan ditempatkan bersama-sama dengan para Nabi, orang-orang salih dan para syuhada”. Baginda SAW pernah ditanya, “apakah jenis mata pencarian yang paing baik?” maka baginda menjawab, “hasil usaha sendiri, dan setiap perniagaan yang bersih dari tipu daya dan khianat”. Prinsip perniagaan Islam merangkumi beberapa elemen, iaitu bebas, urusniaga tanpa riba, adil, layanan yang baik, hak memiliki harta, edaran kekayaan yang meluas, pengharaman institusi anti-sosial, persaudaraan sesama umat, pengharaman pengumpulan harta yang tidak menentu, melindungi hak-hak penjual dan pembeli, jujur dan amanah, rajin dan tekun, dan membuat kebajikan sesama manusia.

Memperkatakan tentang jenis perniagaan pula, ia berdasarkan kepada dua jenis yang utama iaitu perniagaan tempatan dan perniagaan antarabangsa. Perniagaan tempatan mengandungi dua elemen utama iaitu perniagaan runcit dan perniagaan borong. Perniagaan runcit ialah perniagaan yang menjalankan urusniaga menjual kepada pengguna terakhir dalam kuantiti yang sedikit. Manakala perniagaan borong ialah perniagaan yang menjalankan urusniaga menjual kepada peruncit dan pengguna dalam kuantiti yang banyak. Memperkatakan tentang kategori-kategori peruncitan pula, ia mengandungi dua kategori sahaja iaitu runcit secara kecil-kecilan dan runcit besar-besaran. Manakala perniagaan borong pula terdiri daripada pemborong am yang membeli secara borong pelbagai jenis barang runcit, pemborong pertanian yang membeli secara borong hasil-hasil pertanian, pemborong agen yang membeli secara borong keluaran syarikat tertentu seperti Nestle, dan akhir sekali, pemborong kilang yang membeli secara borong barangan keluaran kilang seperti perabot, alatan elektrik dan pakaian. Peruncit kecil-kecilan terdiri daripada peruncit perseorangan atau penjaja, peruncit rangkaian stor, dan peruncit gedung perniagaan. Manakala peruncit besar-besaran terdiri daripada peruncit pasaraya atau hypermarket, peruncit gedung khusus, peruncit francais, peruncit ruang yang dipajak, peruncit koperasi pengguna, dan peruncit cara baru.

Secara ringkasnya, peruncit kecil-kecilan terdiri daripada peruncit perseorangan yang merujuk kepada seseorang peruncit yang menjalankan perniagaan secara kecil-kecilan dengan operasi yang terhad dan dimiliki oleh orang perseorangan ataupun berkongsi dengan rakan-rakan atau ahli keluarga mereka sendiri. Peruncit rangkaian stor pula dimiliki dan diuruskan oleh satu badan pusat. Aktiviti penjualan barangan yang sama, susun atur, rupa bentuk dalaman dan luaran dan perkhidmatan yang sama. pengurusan promosi, pembelian dan keputusan dilakukan pada peringkat pusat. Peniaga ini boleh juga dikatakan sebagai peniaga yang bergerak dari rumah ke satu rumah atau dari satu tempat ke suatu tempat. Contohnya penjual aiskrim, penjual ikan dan sayur. Peruncit gedung perniagaan pula merujuk kepada sebuah perniagaan yang besar yang menawarkan barangan dalam satu kategori. Peruncit jenis ini membentuk tiga jenis pula iaitu convenience store, shopping store, dan specialty store. Secara ringkasnya, convenience store merujuk kepada suatu tempat yang senang dan biasa untuk membeli belah. Boleh jadi di tepi-tepi jalan, di bandar-bandar, dan sebagainya. Manakala shopping store merujuk kepada kesanggupan peniaga untuk menarik pelanggan yang jauh kerana gudangnya mempunyai produk campuran secara luas dan panjang (width and length). Peruncit speciality store atau gedung khusus pula menawarkan pelbagai jenis barangan tetapi jenama dan bilangan yang terhad, memberi penekanan dan keperluan pelanggan yang khusus. Specialty store juga ialah gudang yang telah kukuh dalam menarik perhatian pelanggan terutamanya dari segi jenamanya yang sudah terpahat dalam pasaran. Sebagai contoh, syarikat Singer dan jam tangan Rolex.

Didalam perniagaan peruncit besar-besaran pula terdiri daripada peruncit pasaraya atau hypermarket yang merujuk kepada sebuah perniagaan yang besar dan sederhana yang menawarkan pelbagai jenis barangan dalam pelbagai kategori. Pasar raya boleh diklasifikasikan kepada tiga kategori iaitu pasar raya kecil, pasar raya sederhana dan pasar raya besar. Pasar raya kecil merupakan sebuah pasar raya yang keluasannya dalam lingkungan 30,000 hingga 50,000 kaki persegi. Pasar raya sederhana pula merupakan sebuah pasar raya yang mempunyai keluasan antara 50,000 hingga 80,000 kaki persegi. Manakala pasar raya yang mempunyai keluasan melebihi 80,000 kaki persegi pula dikategorikan sebagai pasar raya besar atau dengan nama yang paling popular ialah hypermarket.

Peruncit francais ialah perniagaan runcit yang melibatkan perjanjian kontrak antara satu perniagaan dengan peniaga syarikat utama. Pemegang francais dinamakan 'francaisor', manakala pembeli francais disebut dengan nama 'francaisi'. Peruncit ruang yang dipajak merujuk perniagaan runcit yang berlaku dalam sebuah gedung perniagaan atau pasaraya yang besar. Penyewa-penyewa ini dikenali sebagai 'concessionaire' yang mempunyai barangan berjenama. Peruncit koperasi pengguna menjalankan perniagaan yang mana pengguna berkenaan merupakan pemegang-pemegang saham yang terbesar. Peruncitan jenis ini dimiliki oleh ahli-ahli untuk kepentingan mereka sendiri. Yang akhir sekali ialah peruncitan cara baru iaitu melibatkan aktiviti peruncitan melalui tempahan secara pos (mail order), peruncitan melalui telefon, peruncitan atas-talian (internet retailing), peruncitan tele-marketing, mesin-mesin vending, katalog shop (ruang pameran katalog), dan jualan langsung atau jualan peribadi.

Manakala perniagaan antarabangsa pula terdiri daripada tiga kategori iaitu import, eksport, dan entreport. Import merujuk kepada urusniaga yang membeli barangan luar negara dan dijual pula dalam negara. Sebagai contoh, Malaysia mengimport buah-buahan, bijirin dan daging lembu dari negara luar. Manakala eksport ialah urusniaga yang membeli barangan dalam negara dan dijual pula ke luar negara. Contohnya, Malaysia mengeksport barangan elektronik, minyak kelapa dan kayu balak kepada negara luar. Entreport pula ialah urusniaga yang menjalankan perniagaan import dan eksport. Sebagai contoh, Malaysia mengeksport minyak mentah dan mengimport minyak yang telah diproses atau ditapis ke luar negara.

Untuk menjadi seorang peruncit yang berjaya dalam perniagaannya, seseorang itu mesti mempunyai beberapa ciri-ciri yang patut ada dalam dirinya ialah mesti mempunyai inisiatif yang kuat, motivasi atau desakan daripada diri sendiri dan pertimbangan keluarga, mengharapkan mendapat pulangan daripada perniagaan, mampu dan berupaya bertindak secara cepat dan rasional, mempunyai dedikasi dalam perniagaan yang diceburi, pandai mencari dan mengambil peluang. Begitu juga dengan sikap disiplin, bertenaga, kerja kuat, bersemangat, dedikasi, tabah, berkeyakinan, bertanggungjawab, kreatif, amanah, dan berfikiran terbuka patut ada dalam diri mereka. Sikap berani, bebas, kesungguhan, keazaman, berpandangan jauh, praktikal, sabar, syukur, cekap, tegas, inisiatif, tidak beremosional, dinamik, berwawasan, tidak putus asa, jujur, tolak ansur, kesihatan yang konsisten, bijaksana, ketahanan mental yang mantap, proaktif, bertimbang rasa, dan mesra dengan semua orang adalah penting kepada seseorang peniaga atau peruncit.

LAPORAN SEMINAR FRANCAIS NELSON’S


KEPADA : ENCIK MOHAMAD YUSOP BIN MOHD JANI, Pensyarah
DARIPADA : MOHD. MUBASSYIR BIN MAT DERIS, Pelajar
TARIKH : 6 MAC 2008
TAJUK : LAPORAN SEMINAR FRANCAIS NELSON’S

Pada hari Sabtu, bertarikh 1 Mac 2008 yang lepas, bertempat di Dewan Kuliah Gugusan (DKG) 5/4, satu seminar perniagaan francais telah berlangsung. Para pelajar yang dipilih oleh pensyarah subjek Pengurusan Perniagaan Francais kami untuk menjadi panel pengarah projek tersebut telah bertungkus-lumus menjayakan projek tersebut. Pensyarah subjek Pengurusan Perniagaan Francais kami, iaitu Encik Mohamad Yusop bin Mohd Jani, telah mengarahkan kepada beberapa pelajarnya yang dipilih itu untuk menjemput seorang penceramah tentang perniagaan francais. Semua urusan berjalan dengan lancar. Semua pelajar telah hadir seawal pukul 8.30 pagi dengan dimulakan sesi pendaftran yang telah dikenakan sebanyak RM 5.00 setiap orang dengan disertakan satu fail. Pelajar yang dipilih oleh pensyarah kami itu telah sebulat suara bersetuju menjemput seorang penceramah dari syarikat francaisor iaitu Nelson’s. Perjalanan seminar tersebut berjalan dengan lancar dengan ketibaan Encik Nelson sendiri di DKG 5/4 pada pukul 9.30 pagi. Nama penuhnya ialah Nelson Kwok Teng Toong. Sekarang beliau memegang peranan dan tugas yang besar iaitu sebagai Timbalan Presiden Persatuan Rangkaian Peruncit Malaysia.

Pertama sekali apa yang keluar daripada mulut Encik Nelson sendiri ialah beliau bersecita tentang sejarah penubuhan syarikatnya. Bercakap tentang sejarah penubuhan Syarikat Nelson’s ini, Encik Nelson berkata, idea penubuhan syarikatnya bertitik tolak daripada sebiji isi jagung. Dari idea tersebut, beliau merasakan ada sesuatu yang menarik tentang kebaikan jagung itu sendiri. Dengan itu juga beliau telah merangka beberapa visi dan misi beliau sendiri. Beliau telah memasang hasrat untuk menjadi orang pertama yang menjadi francaisor perniagaan jagung. Beliau juga akan merebut apa-apa peluang perniagaan sekiranya ada, semata-mata untuk meningkatkan lagi amalan keusahawanan bagi dirinya.
Beliau ada menyebut tentang sejarah permulaan perniagaannya. Bermula tahun 1985, beliau yang juga pengasas kepada Nelson’s telah mengorak langkah ke hadapan dengan menubuhkan dua premis atau outlet perniagaannya. Kedua-dua premis tersebut terletak di PKNS Shah Alam dan Jaya Shopping Complex. Beliau telah meyakinkan pihak Kementerian Pembangunan Keusahawanan supaya membantunya di dalam mengusahakan dan mengembangkan perniagaan francaisnya. Sebagai orang Malaysia, beliau berharap sebenar-benarnya kepada kementerian berkenaan supaya membawanya ke puncak kejayaan yang lebih besar lagi untuk menubuhkan syarikat sebagai francaisor.

Dengan itu beliau telah menubuhkan syarikat pertamanya dengan menggunakan nama KTT Product Corporation Sdn Bhd. Sekarang beliau telah menukarkan syarikat tersebut dan memjenamakan semula syarikatnya dengan diberi nafas baru, iaitu Nelson's Franchise (M) Sdn. Bhd. Dengan perubahan yang beliau lakukan tadi, maka perniagaannya semakin hari semakin maju dan dikenali ramai. Nelson seharusnya berterima kasih kepada kementerian berkenaan kerana telah memberi suntikan semangat dan laluan yang terbuka luas apabila perniagaannya telah mulai berkembang sehingga dapat menubuhkan lagi ratusan outlet-outlet di seluruh dunia seperti Arab Saudi, Kuwait, Indonesia, Brunei dan lain-lain lagi.


Setiap syarikat atau mana-mana perusahan, semestinya mempunyai motto masing-masing. Bagi syarikat Nelson’s, pengasasnya telah menetapkan motto yang tersendiri, iaitu, “Wholesome Goodness On The Go!”. Dengan motto tersebut, pihak syarikat mampu untuk merancang beberapa kaedah perniagaan yang tersendiri dalam membangunkan empayar perniagaan mereka ke seluruh dunia. ‘Wholesome Goodness On The Go!’ mempunyai dua maksud yang utama iaitu maksud yang pertama ialah bertujuan untuk mendidik dan untuk menyediakan pemakanan kepada pengguna dengan kesihatan, makanan yang mengandungi zat, bebas daripada kolesterol, dan apa yang lebih penting di sini ialah pilihan utama bagi penggemar jagung. Bagi maksud yang kedua pula ialah untuk memajukan amalan yang baru dengan cara mempromosikan amalan atau tabiat pemakanan makanan segera yang sihat dan berkhasiat. Berdasarkan pernyataan visi dan misi Nelson’s itu sendiri, perkataan CORN yang juga bermaksud “jagung” juga membawa maksud yang lebih luas lagi kalau di pecahkan dari segi abjadnya. C merujuk kepada Creating a Lifestyle, O merujuk kepada Outstanding Products, R merujuk kepada Return of Investment, dan akhir sekali N merujuk kepada National Success.

Beliau ada menceritakan bahawa beliau pernah membaca buku tulisan Tun Dr. Mahathir yang berjudul ‘ Panduan Untuk Perniaga Kecil ‘. Buku tersebut sangat menarik kandungannya, kata beliau. Buku tersebut sangat laris di pasaran dan cetakan hanya pertama cetak sahaja. Buku berkenaan juga telah medorongnya untuk mendalami lebih mendalam lagi tentang bidang perniagaan francais. Selepas itu, beliau sendiri telah membuat pertemuan dengan penulisnya sendiri, iaitu Tun Dr. Mahathir untuk bertanyakan sesuatu yang sering bermain di fikirannya selama ini. Beliau juga bercerita tentang apa kandungan yang menarik dalam buku berkenaan. Antara bab yang paling beliau tertarik untuk membaca berulang kali ialah antaranya Start Small, Grow The Business ; Do Not Look Down Your Business ; dan Do Not Do Business On 100% Borrowing. Beliau berkata, buku tersebut mengajarnya satu persatu secara praktikal atau dengan kata lain secara Hands – On. Beliau berasa sangat suka, cinta, seronok, dan penuh dengan penumpuan apabila membaca buku tersebut. Apa yang penting baginya adalah selepas beliau membaca buku secara berulang kali, beliau sendiri telah melakukan kajian dan pembangunan (R & D), memperbaiki mutu perniagaannya yang sedia ada. Dengan pembacaan tadi, beliau telah bersikap secara professional dan unggul untuk mencapai pencapaian, penghargaan dan status ke tahap yang lebih tinggi lagi.

Beliau sendiri telah membuat kunjungan muhibbah ke rumah bekas Perdana Menteri Malaysia itu pada 28 Oktober 2006 di The Mines. Disana, beliau telah menerima beberapa nasihat dan panduan serta suntikan semangat daripada Tun Mahathir sendiri bagaimana untuk membangunkan perniagaannya. Beliau juga telah menerima autograf daripada Tun Mahathir sebagai tanda penerimaan dan persetujuan Tun sendiri didalam membangunkan perniagaan francais ini. Beliau ada berkata, beliau sangat tertarik dengan kata-kata dan pesanan Tun kepada beliau khususnya dan secara tidak langsung kepada rakyat Malaysia sendiri bahawa cepat-cepat merebut peluang yang terbuka luas di dalam perniagaan francais ini yang menjanjikan sejuta keuntungan dan kebaikan. Tun berpendapat bahawa perniagaan konsep francais ini kurang mendapat sambutan di kalangan rakyat Malaysia kerana kurangnya pendedahan dan kurangnya pengetahuan tentang kelebihan perniagaan francais ini. Tambahan pula, beliau berkata, Tun berpesan kepadanya supaya beliau menjadi orang yang pertama yang menjadi pemangkin perniagaan francais di Malaysia dan membuka minda masyarakat tentang banyaknya kelebihan menjalankan perniagaan francais ini.

Nelson’s adalah syarikat yang pertama di dunia ini yang memperkenalkan konsep “jagung dalam bekas” atau dengan nama yang ‘Corn in Cup’ didalam pasaran semasa dan dengan hanya memperkenalkan konsep tersebut, maka sekarang Nelson’s telah menerima lebih daripada 600 francaisi permintaan konsep perniagaannya atau outlet dari seluruh dunia. Beliau juga menegaskan bahawa sekarang pihak syarikat Nelson’s sedang membesarkan lagi empayar perniagaannya. Tidak hairanlah, premis-premis perniagaannya sudah mulai bertapak di beberapa negara Eropah, Timur Tengah, dan Asia Tenggara. Antara negara yang terlibat menjadi francaisi Nelson’s ialah Sweden, Russia, Ukraine, Turki, Arab Saudi, Kuwait, Brunei, dan Indonesia.

Beliau juga ada memberikan tips-tips untuk berjaya dalam bidang ini kepada kami dengan menurunkan rahsia keramatnya yang selama ini tidak di hebohkan kepada pihak umum iaitu, 5 P. Lima huruf tersebut adalah merangkumi product, price, place, people, dan promotion. Beliau juga menetapkan perkataan SHARP mesti dijadikan sebagai prinsip diri kalau kita menjadi seorang peruncit atau peniaga. SHARP kalau di pecahkan ada maknanya yang tersendiri. S merujuk kepada service, smile dan sales. Manakala H merujuk kepada honest, hardworking, dan helpful humble. Seterusnya A merujuk kepada active, alert, dan action. Bagitu juga dengan R yang dirujuk kepada responsible, respect dan akhir sekali P merujuk kepada product knownledge dan patient.

Didalam seminar baru-baru ini juga, Encik Nelson’s juga ada memberitahu hanya empat tahun yang paling terpahat di hati beliau dan sangat penting dalam sejarah Nelson’s. Empat tahun tersebut ialah pada tahun 1985, Encik Nelson memulakan perniagaan secara runcit kecil-kecilan sahaja. Selepas itu, pada tahun 1994, syarikat beliau terus mengorak langkah menjadi francaisor. Pada tahun 2001, syarikat telah memajukan lagi proses pengeluaran produk perniagaannya dengan menaik taraf aset-aset utamanya sesuai dengan teknologi terkini. Proses yang baru diperkenalkan itu adalah mengikut aturan masing-masing dan berjadual. Permulaannya ialah dengan melakukan kajian dan pembangunan (R&D), pertanian, pembuatan, pemasaran, penghantaran, peruncitan, dan akhir sekali adalah terhadap pengguna. Akhir sekali ialah pada tahun 2005, pihak syarikat telah melakukan pembaharuan dari segi pembekalan sumber bahan mentah produk syarikat dengan melakukan beberapa kontrak pertanian. Melalui amalan pertanian yang maju, Nelson’s telah mengikat kontrak dengan beberapa petani moden yang terpilih dan mempunyai lebih 1000 ekar tanah yang terletak di Perak dan Sabah. Dengan kemajuan dan kepakaran yang Nelson’s ada, jagung tersebut akan dipetik hanya selepas 60 hingga 65 hari di tanam hanya semata-mata untuk menjaminkan keaslian dan ketinggian mutunya dengan menetapkan harga yang berpatutan disamping bekalan sumber produk yang sentiasa cukup dan memadai.

Melalui kajian dan pembangunan yang telah dibuat selama ini, biji jagung daripada Nelson’s iaitu yang terdapat dalam ‘Corn In Cup’ adalah hasil kacukan jagung generasi baru yang dipanggil ‘Nelson’s 28’. Berdasarkan tiga tahun pengalaman yang luas dalam bidang kajian dan pembangunan mengenai jagung, Nelson’s yang sudah pesat berkembang bukan hanya mementingkan amalan pemakanan yang berkhasiat dan lazat, tetapi juga mementingkan kualiti yang tinggi dan kita boleh membandingkan jenis jagung yang lain yang berada di pasaran semasa. Pertanian pula merujuk kepada jagung kacukan Nelson’s 28 yang di proses melalui penanaman yang bertempat di Ipoh dan Kota Kinabalu. Seterusnya Nelson menambah lagi, pembuatan dan proses berdasarkan kepada tanaman itu sendiri, proses pembersihan, proses pemutihan and proses pembekuan yang semuanya menggunakan mesin yang maju dan alatan daripada Nelson’s 28 yang dibawa masuk mengikut piawaian standard GMP dan standard HACCP.

Melalui kegiatan pemasaran pula, oleh kerana kemasyhuran jenama Nelson's itu sendiri telah tersebar bukan sahaja di dalam Malaysia tetapi berjaya memikat hati ramai pelabur asing yang mahu turut serta di dalam perniagaan francais Nelson’s ini melakukan pelaburan seperti Arab Saudi, Kuwait, Jakarta, Brunei dan banyak lagi. Outlet Nelson's adalah tempat strategik melalui kawasan lampu isyarat, maka itulah menjadi tarikan pelbagai pengguna yang cintakan produk makanan segera Nelson’s ini. Kegiatan penghantaran barangan produk pula akan di hantar melalui lori pendinginan yang besar jika di kawasan Malaysia manakala penghantaran barangan dengan kapal akan dilakukan jika barangan itu akan memasuki negara luar.

Tiga jenis outlet peruncit iaitu kebiasaannya menggunakan cara Sidewalk Mall Kiosk, Shopping Mall Kiosk, dan Mobile Van.Konsep runcit melalui Tricycle, Corn Cart, Corn Kiosk 1, dan Corn Kiosk 2. Selepas 20 tahun, Nelson's telah mengenali pengguna Malaysia sebagai francaisi yang unik bersama dengan produk yang lebih unggul seperti ‘Corn In Cup’ dan pelbagai pilihan yang lain. Corn in cup dijual dengan harga RM 2.50. Corn juice warm pula dijual dengan harga RM 2.00 cold RM 3.00. Manakala makanan segera Nelson’s mengandungi tiga pilihan yang hebat iaitu Sesame Wonder atau Herb Delights, Cornyfish Sticks, dan Dorayaki. Minuman Ice-Blended Nelson’s merangkumi ice-blended cappucino, ice-blended corn, passion fruit ice blended, honeydew ice blended, dan watermelon ice blended. Ais krim Nelson’s pula datang dengan pelbagai rasa dan pilihan. Pilihlah samada hendak merasa kesedapan rasa Pick n Mix, Waffle Cones, Softy Curls, Ais Krim Potong, dan banyak lagi. Manakala kek Nelson’s hanya mempunyai dua pilihan iaitu, Belgium Waffle, dan Waffle Cake.

Encik Nelson sendiri menurunkan ilmunya yang selama ini belliau amalkan. Tips untuk berjaya dalam pemgurusan perniagaan francais yang telah disediakan oleh Encik Nelson sendiri kepada kami semasa seminar tersebut adalah semata-mata untuk penilaian untuk diri sendiri. Antara elemen-elemen tersebut ialah adakah anda bersedia dan mampu untuk bertanggungjawab di dalam menguruskan perniagaan anda?, adakah anda seronok dengan perniagaan anda?, adakah anda akan mengikut perniagaan dengan secara sepenuhnya?, adakah anda mempunyai sejarah kejayaan dalam berniaga dan mampu berinteraksi dengan masyarakat luar?, bolehkah anda sanggup di dalam perniagaan?, adakah perniagaan anda buat akan membuat penimbangan dengan rekod daripada kejayaan?, adakah anda suka dengan staff francaisor anda? dan persoalan yang terakhir adakah anda dibantu oleh keluarga?

Beliau juga membawa kepada kami 16 alasan untuk memastikan menjadi seorang francaisor yang paling baik ialah antaranya mengamalkan sistem yang berjaya yang sudah terjamin, mampu menjawab segala keraguan, beranggapan seperti francaisor dan sanggup terima perubahan, memasuki mana-mana pameran, latihan yang berkualiti, lokasi yang strategik, membuat mana-mana lawatan dan memperbaharuinya, harus mempunyai kemungkinan untuk berkembang, menganggap francaisi mereka sebagai kawan dan pelanggan, menyesuaikan diri dengan keadaan pada masa hadapan dan sentiasa memperbaharuinya, menjadi francaisi yang peramah, menjadi penolong kepada francaisi, menjadi manusia yang cekap dari segi sumber kewangan, bebas daripada ligitation, selalu memperbaharui teknologi dan komunikasi yang sedia ada dan akhir sekali ialah proses pemilihan francaisi untuk mencapai francaisi yang betul-betul berkualiti.

Memperkatakan tentang plan perkembangan dan peluasan ke seluruh dunia Nelson’s pula adalah antaranya akan mensasarkan lebih daripada 500 outlet baru terutamanya ke Negara China yang merupakan negara yang paling besar di dunia. Nelson’s juga akan membuka operasi yang baru di Negara Russia, Ukraine, Sweden, Singapura, dan lain-lain negara lagi. Jaringan francaisi Nelson’s pula mengharapkan untuk berkembang lebih 30 peratus dan mahu melebarkan sayap ke serata dunia.

Memperkatakan pencapaian Syarikat Nelson’s juga menerima bantuan dan penghargaan daripada bekas Perdana Menteri Malaysia, Tun Dr. Mahathir Mohamad dan juga Perdana Menteri sekarang, Dato Seri Abdullah Ahmad Badawi untuk pencapaian francaisor tempatan yang paling. Antara anugerah-anugerah yang Nelson’s terima di dalam perniagaannya ialah antaranya yang diterima pada tahun 1997, iaitu The Most Promising Franchisor, dan pada tahun 1998 sebagai The Most Outstanding Home Grown Franchise. Seterusnya pada tahun 1998 sebagai The Most Outstanding Franchisor dan akhir sekali ialah pada 1999 sehingga 2002 secara berturut-turut sebagai Outstanding Franchisee Awards. Begitulah segala kepayahan dan keperitan dalam mengusahakan konsep perniagaan pada permulaannya dahulu, telah berbayar dengan beberapa anugerah telah diperoleh sebagai tanda syarikat tersebut bukan calang-calangnya lagi.

Sempat lagi Nelson mempromosikan tentang kilangnya kepada para pelajar yang menyertai seminar tersebut yang beralamat di No 7, Jalan Penyelenggara U1/77, Batu 3 Industrial Park, Shah Alam, 40150, Selangor Darul Ehsan. Malaysia. Kepada sesiapa yang mempunyai keinginan untuk menjadi francaisi Nelson’s atau ingin bertanyakan maklumat tentang perniagaan mereka, bolehlah mereka menghubungi menerusi talian telefon yang bernombor 03-55128228 dan talian fax yang bernombor 03-55126133 atau melawati lamam web sahaja di www.nelsons.com.my.

Seminar francais disudahi dengan jayanya kerana perancangan awal telah direncanakan terlebih dahulu. Para pelajar nampaknya bersemangat dengan ceramah yang telah disampaikan oleh Encik Nelson dengan seolah-olah mereka ingin menjadi francaisi Nelson’s pada masa itu juga. Sebagai kesimpulannya, perniagaan francaisi ini sangat baru di dalam industri perniagaan runcit di Malaysia. Jadi kepada sesiapa yang ingin mengetahui dan ingin menceburi bidang ini pula, bolehlah merujuk kepada kementerian yang menguruskan perniagaan francaisi, mempunyai modal permulaan sebagai aset pelaburan, dan menyertai mana-mana seminar perniagaan untuk meningkatkan lagi ilmu pengetahuan dalam bidang masing-masing.

KISAH RUH DENGAN MALAIKAT MAUT

Disebut dalam sebuah hadis bahawa apabila Allah SWT mengkehendaki seseorang mukmin itu dicabut nyawanya, maka akan datanglah malaikat maut. Apabila malaikat maut hendak mencabut ruh orang mukmin itu dari arah mulut maka keluarlah zikir dari mulut orang mukmin itu dengan berkata: “Tidak ada jalan bagimu mencabut ruh orang ini melalui jalan ini, kerana orang mukmin ini sentiasa menjadikan lidahnya berzikir kepada Allah SWT.”


Setelah malaikat maut mendengar penjelasan itu, maka dia pun kembali kepada Allah SWT dan menjelaskan apa yang diucapkan oleh lidah orang mukmin itu lalu Allah SWT berfirman yang bermaksud: “Wahai malaikat mau, kamu cabutlah ruhnya dari arah lain”


Sebaik sahaja malaikat maut mendapat perintah Allah SWT, maka malaikat maut pun cuba mencabut ruh orang mukmin itu dari arah tangan, tetapi keluarlah sedekah dari tangan orang mukmin itu, keluarlah usapan kepala anak-anak yatim dan keluarlah penulisan ilmu maka berkata tangan : “Tidaklah ada jalan bagimu untuk mencabut ruh orang mukmin ini dari arah in, tangan ini telah mengeluarkan sedekah, tangan ini mengusap kepala anak-anak yatim dan tangan ini juga menulis ilmu pengetahuan.


Oleh kerana malaikat maut gagal lagi untuk mencabut ruh orang mukmin itu dari arah tangan, maka malaikat maut mencuba pula dari arah kaki, malangnya malaikat maut juga gagal melakukannya sebab kaki berkata: “Tidak ada jalan bagimu dari arah ini kerana kaki ini sentiasa berjalan berulang alik mengerjakan solat dengan berjemaah dan kaki ini juga berjalan menghadiri majlis-majlis ilmu.”

Apabila malaikat maut gagal mencabut dari arah kaki, maka malaikat maut cuba pula dari arah telinga, sebaik sahaja malaikat maut menghampiri telinga, maka telinga pun berkata: “Tidak ada jalan bagimu dari arah ini, kerana telinga ini sentiasa mendengar bacaan Al-Qur’an dan Zikir”.

Akhir sekali malaikat maut cuba mencabut ruh orang mukmin itu dari arah mata, tetapi baru sahaja beliau hendak menghampiri mata, maka mata pun berkata: “Tidak ada jalan bagimu dari arah ini, sebab mata ini sentiasa melihat beberapa mushaf dan kitb-kitab”

Apabila malaikat maut gagal menjalankan perintahnya, maka dia pun kembali kepada Allah SWT dan memberitahu masalah yang dihadapinya walaupun semua cara telah dilakukan.

Kemudian Allah SWT berfirman yang bermaksud : “Wahai malaikatKu, tulislah AsmaKu1 di telapak tanganmu dan tunjukkanlah kepada ruh orang yang beriman itu.”

Sebaik sahaja mendapat perintah Allah SWT, maka malaikat maut pun pergi menghampiri ruh orang itu dan menunjukkan Asma Allah SWT, sebaik sahaja ruh melihat Asma Allah, (terbitlah rasa) kecintaannya kepada Allah SWT, maka keluarlah ruh tersebut dari arah mulut dengan tenang dan damai.

Petunjuk

1 Asma Allah SWT yang rahsia – mengikut pendapat ilmuwan

Dipetik dan disesuaikan kembali dari :

“Himpunan Kisah-Kisah Teladan” – Sidang NURULHAS.