AMALAN GOLONGAN PARA SOLIHIN

SENARAI beberapa selawat dari kitab susunan asy-Syaikh Yusuf bin Ismail an-Nabhani

Prakata
Selawat Ibrahimiyyah
Selawat al-Imam an-Nawawi
Selawat Ibn Hajar al-Haitami
Selawat yang diajarkan oleh Jibrail
Selawat yang diriwayatkan oleh Ruwaifi' ibn Thabit al-Ansari
Selawat yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Fakihani
Selawat yang kelebihannya telah diberitahu oleh Jibrail
Selawat untuk mendapatkan syafa'ah
Selawat sebagai ganti sedekah atau zakat
Selawat yang diriwayatkan daripada Nabi Ilyas dan Nabi Khidir
Selawat agar diampuni dosa
Selawat yang diriwayatkan oleh al-Imam as-Suja'i
Selawat untuk dibaca pada hari Jumaat
Selawat untuk mencapai 30 hajat di dunia dan 70 hajat di akhirat
Selawat yang diriwayatkan oleh Sa'id ibn 'Atarid
Selawat yang dibacakan oleh Ahlul-Bait
Selawat al-Imam Sayyidina 'Ali karramallahu wajhah
Selawat yang telah diriwayatkan oleh Ibn Mas'ud
Selawat yang diriwayatkan oleh Ibn Umar
Selawat yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Ghazali
Selawat yang dibaca pada hari Jumaat sebanyak tujuh kali
Selawat untuk dapat meneguk dengan gelas dari telaga an-Nabi
Selawat berdasarkan tasbih Juwairiyyah isteri kepada an-Nabi
Selawat yang pernah diceritakan oleh Abul-'Abbas Ahmad al-Hajiri
Selawat asy-Syaikh Abu 'Abdillah ibn An-Nu'man
Selawat Penyelamat (Munjiyyah)
Selawat Nurul-Qiyamah
Selawat al-Imam asy-Syafi'i (1)
Selawat al-Imam asy-Syafi'i (2)
Selawat asy-Syaikh Abul-Hasan al-Karkhi
Selawat Sultan al-Awliya 'Abdul Qadir al-Jilani (1)
Selawat al-Imam Abu Hamid al-Ghazali
Selawat asy-Syaikh Ahmad ar-Rifa'i
Selawat asy-Syaikh Ahmad al-Badawi (1)
Selawat asy-Syaikh Ahmad al-Badawi (2)
Selawat asy-Syaikh Ibrahim ad-Dasuqi (juga disebut sebagai ad-Disuqi)
Selawat asy-Syaikh Muhammad al-Hanafi
Selawat asy-Syaikh Ibrahim al-Matbuli
Selawat asy-Syaikh Abul-Hasan asy-Syadhili
Selawat al-Fatih
Selawat Ulul-'Azmi
Selawat as-Sa'adah
Selawat ar-Ra'uf ar-Rahim
Selawat al-Kamaliyyah
Selawat al-In'am
Selawat al-'Ali al-Qadr
Selawat asy-Syaikh Ahmad al-Khujandi
Selawat Mufti Damaskus asy-Syaikh al-'Allamah Hamid Afandi
Selawat asy-Syaikh Muhammad al-Badiri
Selawat yang telah diajarkan oleh asy-Syaikh Mustafa al-Hindi
Selawat at-Tafrijiyyah (dikenali juga sebagai Selawat an-Nariyyah)
Selawat al-'Azimiyyah oleh asy-Syaikh Ahmad ibn Idris al-FasiDIPETIK DARIPADA
http://www.geocities.com/jilani_badawi/


0 Komentar untuk "AMALAN GOLONGAN PARA SOLIHIN"
 
Copyright © 2014 Pembawa Berita Gembira - All Rights Reserved
Template By. Catatan Info