MENYEMBUNYIKAN YANG HAK MENGUNDANG KEMURKAAN ALLAH

Tafsir Al-Quran & Asbabun Nuzul

SURAH AL-BAQARAH (AYAT 188)

TERJEMAHAN

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim-hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.

TAFSIRAN

Ibnu Abbas berkata, ``Ayat ini menyebut mengenai seseorang yang menanggung atau memiliki harta orang lain, tetapi tidak ada buktinya.

Lalu ia mengambil kesempatan daripada harta tersebut dan dilawannya perkara tersebut ke muka pengadilan, padahal ia ingat bahawa benar harta orang itu ada padanya, padahal ia mengetahui ia berdosa dan makan harta yang haram.

Menurut Ummu Salamah r.a., Rasulullah s.a.w. pernah bersabda yang maksudnya:
Ingatlah bahawa aku seorang manusia dan ada kalanya datang orang yang sedang bertengkar kepadaku, mungkin yang seorang lebih pandai menerangkan hujahnya daripada lawannya sehingga aku memenangkan ia dalam perkaranya, maka siapa yang aku menangkan padahal ia mengambil hak seorang Muslim, maka hal yang demikian itu sama dengan aku memberi padanya sepotong api neraka dan terserah padanya untuk diterima atau ditinggalkannya. (Riwayat Bukhari dan Muslim)

Ayat dan hadis ini jelas menunjukkan bahawa keputusan hukuman seorang hakim tidak akan mengubah hakikat hukum syariat, yakni tidak dapat mengubah yang haram untuk menjadi halal atau sebaliknya.

Meskipun pada zahirnya boleh berlaku, maka jika tepat zahir dan batinnya itulah yang benar, jika tidak maka bagi hakim tetap mendapat pahala ijtihadnya, sedangkan dosanya tetap ditanggung oleh orang yang menipunya.

Qatadah berkata: Ketahuilah bahawa keputusan hakim tidak dapat menghalalkan apa yang haram dan tidak dapat mengharamkan yang halal, tetapi hakim hanya menghukum menurut apa yang dapat didengar dan apa yang dilihat dan disaksikan oleh para saksi, dan hakim itu manusia biasa yang ada kalanya benar dan ada kalanya salah.

''Oleh yang demikian hendaklah kita ketahui bahawa siapa yang merasa bahawa ia dimenangkan dalam kebatilan, maka perkaranya belum selesai, sehingga dilanjutkan kelak di hadapan Allah yang akan menyelesaikannya.''

Di dalam menjamin agar setiap pengadilan dapat dilaksanakan dengan sempurna dan saksama, maka mestilah seorang hakim mempunyai syarat- syarat berikut sebagaimana yang diperakui oleh keempat-empat mazhab:

1. Seorang yang berakal dan telah mencapai umur baligh.

2. Merdeka.

3. Muslim.

4. Kemampuan untuk mendengar, melihat dan berbicara.

5. Adil: Maka tidak harus melantik orang yang fasiq dan mereka yang ditolak kesaksiannya kerana ia tidak boleh dipercayai.

6. Lelaki

7. Berupaya untuk berijtihad: Maka tidak boleh melantik orang yang jahil tentang hukum-hakam syariah dan mereka yang bertaklid untuk menjadi hakim.

SEBAB-SEBAB TURUN AYAT

Ayat ini turun berkenaan dengan Imril Qais bin `Abis dan `Abdan bin Asyma' al-Hadhrami yang berbalah dalam soal tanah.

Imril Qais berusaha untuk mendapatkan tanah itu agar menjadi miliknya dengan bersumpah di depan hakim. Maka ayat ini diturunkan sebagai peringatan kepada orang-orang yang merampas hak orang lain dengan cara batil.

PENGAJARAN

1. Allah s.w.t. melarang sama sekali seseorang itu mengambil atau memakan harta orang lain dengan cara yang batil (tidak benar) kerana ia akan menyebabkan orang lain teraniaya dan dizalimi, dan doa orang dizalimi amat mustajab di sisi Allah s.w.t.

2. Peranan seorang hakim ialah untuk mengadili sesuatu perkara dengan seadil-adilnya agar yang berhak akan mendapat haknya dan begitu juga sebaliknya.
Maka perbuatan menyembunyikan sesuatu yang benar hanya akan mengundang kemurkaan Allah s.w.t. dan kecelakaan di dunia dan di akhirat.

3. Contohilah Rasulullah s.a.w. dalam mengadili sesuatu kes pertikaian yang berlaku di antara suku-kaum Arab sewaktu ingin meletakkan Hajar Aswad di Kaabah. Maka renungilah intipati peristiwa tersebut.
0 Komentar untuk "MENYEMBUNYIKAN YANG HAK MENGUNDANG KEMURKAAN ALLAH"
 
Copyright © 2014 Pembawa Berita Gembira - All Rights Reserved
Template By. Catatan Info